KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PETRINJE

                                          

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA PETRINJE

KLASA:013-01/17-01/04

URBROJ:2176/06-01-17-139

Petrinja, 29.05.2017.

        Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Petrinje utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA

ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA

GRADA PETRINJE

I.

Od ukupno 21.700 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 9.656 birača, odnosno 44,50%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 9.653 birača, odnosno 44,48%. Važećih listića bilo je 9.253, odnosno 95,86%. Nevažećih je bilo 400 listića, odnosno 4,14%.

 

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

3.827

glasova

41,35%

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

     

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

     

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

     

HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS

     

UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA - UDU

     
 

Nositelj liste: MIHAEL JURIĆ, dipl. ing.

2.

NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

2.732

glasova

29,52%

"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

     
     

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

     

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

     

HRVATSKA STRANKA DEMOKRATA - HSD

     

HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA - HDRS

     
 

Nositelj liste: DARINKO DUMBOVIĆ

3.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

1.472

glasova

15,90%

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

     

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

     

ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORaH

     

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

     

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA HRVATSKE

     

STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

     

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ

     
     
 

Nositeljica liste: SVJETLANA LAZIĆ

4.

MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

646

glasova

6,98%

Nositelj liste: PETAR ĆOSIĆ, mr.sc.


5.

ŽIVI ZID

324

glasova

3,50%

Nositeljica liste: DANIJELA TRNINIĆ

6.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

252

glasova

2,72%

Nositelj liste: DANIJEL JAGIĆ

III.

Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS

UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA - UDU

 

Nositelj liste: MIHAEL JURIĆ, dipl. ing.

2.

NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

HRVATSKA STRANKA DEMOKRATA - HSD

HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA - HDRS

 

Nositelj liste: DARINKO DUMBOVIĆ

3.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORaH

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA HRVATSKE

STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ

 

Nositeljica liste: SVJETLANA LAZIĆ

4.

MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

Nositelj liste: PETAR ĆOSIĆ, mr.sc.


IV.

Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS

UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA - UDU

 

dobila je 10  mjesta te su s te liste izabrani:

1.

MIHAEL JURIĆ, dipl. ing.

2.

INOSLAV BRKIĆ, dr. med.

3.

NENAD GAVRANOVIĆ

4.

MAGDALENA KOMES, dipl. iur.

5.

ŽELJKO TONKOVIĆ

6.

PEJO TRGOVČEVIĆ

7.

MILJENKO BUŠIĆ

8.

VIŠNJA JERMAN, ing.

9.

DRAGOMIR BRKIĆ

10.

ZDENKO KELAVA

2.

NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

HRVATSKA STRANKA DEMOKRATA - HSD

HRVATSKA DEMOKRATSKA REGIONALNA STRANKA - HDRS

 

dobila je 7  mjesta te su s te liste izabrani:

1.

DARINKO DUMBOVIĆ

2.

VIKTORIJA KALEB, dr. med.

3.

MARINA DAMJANOVIĆ

4.

MIROSLAV PETRAČIĆ

5.

NATAŠA VIDOVIĆ

6.

MIROSLAV GREGURINČIĆ

7.

LJUBICA SODIĆ

3.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORaH

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA HRVATSKE

STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ

 

dobila je 3  mjesta te su s te liste izabrani:

1.

SVJETLANA LAZIĆ

2.

NIKOLA BARTULIĆ

3.

NENAD RADOŠEVIĆ


4.

MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

dobila je 1  mjesto te je s te liste izabran:

1.

PETAR ĆOSIĆ, mr.sc.

V.

Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da na provedenim izborima u gradskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova gradskog vijeća povećava za 1 mjesto.

 

VI.

Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona, pravo na dodatne članove u gradskom vijeću ostvaruju

1.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORaH

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA HRVATSKE

STRANKA UMIROVLJENIKA - SU

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ

 

Nositeljica liste: SVJETLANA LAZIĆ

ostvarila je pravo na 1  mjesto te je s te liste izabran:

1.

MILE ZUBANOVIĆ

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA PETRINJE

BOŽENA PERIĆ v.r.