E-Redar Petrinja
E-Redar Petrinja
UPIŠITE NAZIV ULICE I KUĆNI BROJ
STATISTIKA PRIJAVA
103 prijava ukupno
0 sanirano ukupno
2 prijava ovaj mjesec
0 sanirano ovaj mjesec
NAJČEŠĆE PRIJAVE
30 ostalo
29 prekršaji
17 ceste/javne površine
13 smeće
  • Pristup svim informacijama i javnim servisima Grada Petrinje
  • Napredno korisničko sučelje za lakše korištenje mobilno specifičnih radnji
  • Intuitivan i optimiziran rad na svim Android i Apple mobilnim uređajima
Prikazani podaci u statistici odnose se na razdoblje od listopada 2017. godine
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr