E-Redar Petrinja
E-Redar Petrinja
UPIŠITE NAZIV ULICE I KUĆNI BROJ
STATISTIKA PRIJAVA
41 prijava ukupno
0 sanirano ukupno
41 prijava ovaj mjesec
0 sanirano ovaj mjesec
NAJČEŠĆE PRIJAVE
17 ostalo
8 ceste/javne površine
7 smeće
5 prekršaji
  • Pristup svim informacijama i javnim servisima Grada Petrinje
  • Napredno korisničko sučelje za lakše korištenje mobilno specifičnih radnji
  • Intuitivan i optimiziran rad na svim Android i Apple mobilnim uređajima
Prikazani podaci u statistici odnose se na razdoblje od listopada 2017. godine
2017 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr