E-Redar Petrinja
E-Redar Petrinja
UPIŠITE NAZIV ULICE I KUĆNI BROJ
STATISTIKA PRIJAVA
118 prijava ukupno
0 sanirano ukupno
0 prijava ovaj mjesec
0 sanirano ovaj mjesec
NAJČEŠĆE PRIJAVE
35 ostalo
30 prekršaji
20 ceste/javne površine
15 smeće
  • Pristup svim informacijama i javnim servisima Grada Petrinje
  • Napredno korisničko sučelje za lakše korištenje mobilno specifičnih radnji
  • Intuitivan i optimiziran rad na svim Android i Apple mobilnim uređajima
Prikazani podaci u statistici odnose se na razdoblje od listopada 2017. godine
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr