Dokumenti i obrasci
   6352
Dokumenti i obrasci Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Obrazac za pravdanje financijskih sredstava isplaćenih iz proračuna Grada Petrinje
Financijska potpora za novorođenu djecu - Odluka i Obrazac
Završno izvješće o provedbi projekta udruge 2019.
Dokument za preuzimanje
Plan realizacije Programa javnih potreba u sportu za područje Grada Petrinje za 2018. godinu
Dokument za preuzimanje
Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu
Obrazac izjave o financiranim projektima
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac opisa programa-projekta
OBRAZAC Izjava o nepostojanju duga
Obrazac prijave Proračuna za 2018.godinu
NEZAVINSNI VIJEĆNIK MIROSLAV GREGURINČIĆ
Godišnji financijski izvještaj 2016.
Plan aktivnosti za 2017. - DIP dr. Gregurincic
Plan aktivnosti za 2017. - Ured za reviziju dr. Gregurincic
Plan aktivnosti 2014.-2017. - dr. Gregurinčić
Program rada za 2016. - dr. Gregurinčić
Financijski plan za 2016. - dr. Gregurinčić
Izvješće o primljenim donacijama
Potvrda za Miroslava Gregurinčića
Miroslav Gregurinčić - financijski izvještaj 2015
Miroslav Gregurinčić - izvješće o primljenim donacijama 1.1.-30.6.2016
Dokumenti za stipendiranje studenata
Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima grada Petrinje
Ispravak Pravilnika o stipendiranju i drugim potporama studentima grada Petrinje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendijama
Zahtjevi
Zahtjev za poticanje Udruga u poljoprivredi
Javni poziv
Javni poziv za uvid u spis predmeta
Natječaji
Natječaj za dodjelu javnih priznanja 2015
Prijave komunalnog nereda
Prijava komunalnog nereda
Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Grada uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primjetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu komunalnih redara Borna Vuić i Igor Školneković. Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.
Obrazci
Obrazac 2 za poticaje za zapošljavanje
Obrazac 1 za poticaje za zapošljavanje
Obrazac za prijavu na razgovor kod gradonačelnika i zamjenika (07.01.2014.)
Obrasci za odgodu plaćanja i otpis duga za gradska potraživanja (09.07.2013.)
Ugovori
Popis ugovora zaključenih 2013. godine (16.12.2013.)
Ostalo
STATUT GRADA PETRINJE
PROSTORNI PLAN GRADA PETRINJE
IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PETRINJE
LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „ZRINSKA GORA – TUROPOLJE" 2012.-2014.
Strateški plan Grad Petrinja 2017. - 2019.
Plan ukupnog razvoja 2014. - 2020.
Obrazci i obavijesti Upravnog odjela za prostorno uređenje,graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Zahtjev - Dozvola za promjenu namjene i uporabu objekta
Zahtjev - Građevinska dozvola
Zahtjev - Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Zahtjev - Izmjena i dopuna građevinske dozvole
Zahtjev - Lokacijska informacija
Zahtjev - Obavijest o posebnim uvjetima
Zahtjev - Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Zahtjev - Potvrda parcelacijskog elaborata
Zahtjev - Prijava početka građenja
Zahtjev - Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Zahtjev - Produljenje lokacijske dozvole
Zahtjev - Rješenje o izvedenom stanju
Zahtjev - Uporabna do 1. listopada 2007
Zahtjev - Uporabna do 15. veljace 1968
Zahtjev - Uporabna dozvola
Zahtjev - Uporabna rekonstrukcija
Zahtjev - Uporabna stambeno zbrinjavanje
Zahtjev - Utvrđivanje građevne čestice
Zahtjev - Lokacijska dozvola
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr