20.12.2018.
   294
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu natječajnog postupka (zgrada bivše osnovne škole u Jošavici i zemljište)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 943-01/18-01/95
URBROJ: 2176/06-08/1-18-13

Petrinja, 21. prosinac 2018. godine

 

PREDMET: Postupak radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (zgrada bivše osnove škole i zemljište u Jošavici - označena kao čest. kat. broj 358/3 Voćnjak kod kuće površine 1935 m2 i čest. kat. broj 358/4 Kuća br. 6 sa dvorištem površine 475 m2, ukupne površine 2410 m2, upisana u ZK ulošku broj 683 u k.o. Joševica) - obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

 

Grad Petrinja pokrenuo je postupak kupoprodaje nekretnina dana 19. studenog 2018. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 943-01/18-01/95, URBROJ: 2176/06-02-18-5.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista, sve dana 23. studenog 2018. godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da je kao najpovoljnija u postupku javnog natječaja odabrana ponuda ponuditelja Ante Pandže.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr