10.04.2017.
   338
NATJEČAJ
Rezultati testiranja


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN
I NAPLATU POTRAŽIVANJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 2176/06-05/1-17-13
Petrinja, 07.04.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu višeg stručnog suradnika za razvoj financijskog upravljanja i kontrola kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

Ivana Kordić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, proračun, fiskalna odgovornost i FMC 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, te intervjua 8, odnosno sveukupno 33 boda.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Milka PAVIŠIĆ, dipl.oec.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr