20.02.2017.
   257
NATJEČAJ
NATJEČAJ za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2017. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK


Na temelju članka 6. Odluke o poticanju gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2017. godinu (KLASA: 302-03/16-01/45, URBROJ: 2176/06-02-17-4, od 30. siječnja 2017. godine), Gradonačelnik Grada Petrinja raspisuje:


NATJEČAJ
za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja
na području Grada Petrinje za 2017. godinu

 1. Predmet natječaja:

  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za:
  · Poticanje izvornih i tradicijskih proizvoda
  · Sufinanciranje organiziranja sajmova
  · Sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje
  · Poticanje ekološke poljoprivrede

 2. Opći uvjeti:

  Natječaju za dodjelu poticaja mogu pristupiti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva, domaća radinost, udruge i zadruge poljoprivrednika koje zadovoljavaju slijedeće uvjete:
  - da imaju prebivalište / sjedište na području Grada Petrinje,
  - da se površine i proizvodnja, odnosno ulaganje za koje se traži poticaj nalaze na
  području Grada Petrinje,
  - da nemaju dugovanja prema Gradu Petrinji,
  - da imaju registriranu proizvodnju sukladno nadležnoj Zakonskoj regulativi.

 3. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

  Zahtjev za dodjelu poticaja se podnosi na propisanim Obrascima sa pripadajućom dokumentacijom. Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr ;
  Kriteriji za dodjelu poticaja su navedeni u Odluci o poticajima u gospodarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Petrinji za 2017. godinu.

 4. Rok za podnošenje zahtjeva:

  Natječaj je otvoren od raspisivanja do utroška proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. listopada 2017.godine.

 5. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

  Grad Petrinja
  Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
  Ivana Gundulića 2
  44250 Petrinja

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.
  Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje ili na broj telefona 515 – 220 ili 515 - 208.

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
  GRAD PETRINJA
  GRADONAČELNIK

  KLASA: 302-03/16-01/45
  URBROJ: 2176/06-02-17-10
  Petrinja, 20.02.2017. godineGRADONAČELNIK
Darinko DUMBOVIĆ

 

 

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE
ZAHTJEV ZA POTICANJE IZVORNIH I TRADICIJSKIH PROIZVODA
ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE
ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA
ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE OSIGURANJA POLJORIVREDNE PROIZVODNJE
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr