05.04.2019.
   375
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na namješteničko mjesto vozač – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/04
URBROJ: 2176/06-11/1-19-12

Petrinja, 05.04.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na namješteničko mjesto vozač – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

Bernard Koljnrekaj, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 7, ustrojstva i djelokruga upravnih tijela Grada Petrinje 10, stručni dio 10, te intervjua 8, odnosno sveukupno 35 bodova i

Miroslav Saćer, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, ustrojstva i djelokruga upravnih tijela Grada Petrinje 8, stručni dio 8, te intervjua 8, odnosno sveukupno 32 boda.

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

Valentina GAJŠEK, dipl.polit.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr