05.04.2019.
   427
NATJEČAJ
Konačna lista korisnika stipendije za studente na području Grada Petrinje za akademsku godinu 2018./2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Na temelju članka 45. i 46. Statuta Grada Petrinje ( „Službeni vjesnik“, broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 – ispr. i 59/18 ) i članka 11. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje („Službeni vjesnik“ broj 38/17 ), Odbor za dodjelu stipendija na 11. sjednici održanoj 04.04. 2019. godine utvrdio je

 

Konačnu listu korisnika stipendije
za studente na području Grada Petrinje za akademsku godinu 2018./2019.

 

 1. Marija Bučar 80
 2. Patricia Josipović 75
 3. Matea Lučić 60
 4. Ana-Marija Čutura 60
 5. Dino Hrenar 58
 6. Karolina Lipak Štefančić 47
 7. Agata Kordić 40
 8. Matija Marić 28
 9. Lidija Šuprina 28
 10. Ira Štefanić 27
 11. Gorana Domitrović 26
 12. David Klimenta 22
 13. Marija Kardašić 20
 14. Frano Miholjević 20
 15. Iva-Mila Brigljević 20

 

Ova lista korisnika stipendije objaviti će se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Grada Petrinje.

 

KLASA: 604-02/18-01/29
URBROJ: 2176/06-01-19-149

Petrinja, 04.04. 2019. godine

 

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA DODJELU STIPENDIJA

Nikola BARTULIĆ v.r.

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr