21.03.2019.
   794
NATJEČAJ
Natjecaj za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 7. Odluke o poticanju gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2019. godinu (KLASA: 302-03/18-01/06, URBROJ: 2176/06-02-19- 13, od  19. ožujka 2019. godine), Gradonačelnik Grada Petrinja raspisuje:

 

NATJEČAJ
za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja
na području Grada Petrinje za 2019. godinu

 

 1. Predmet natječaja:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za:

 • Sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje
 • Poticanje ekološke poljoprivrede
 • Kapitalna ulaganja
 • Poticanje izvornih i tradicijskih proizvoda
 1. Opći uvjeti:

Natječaju za dodjelu poticaja mogu pristupiti fizičke i pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, domaća (kućna) radinost i zadruge poljoprivrednika koje  zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • da imaju prebivalište / sjedište na području Grada Petrinje,
 • da se površine i proizvodnja, odnosno ulaganje za koje se traži poticaj nalaze na              području Grada Petrinje,
 • da nemaju dugovanja prema Gradu Petrinji,
 • da imaju registriranu proizvodnju sukladno nadležnoj Zakonskoj regulativi.
 1. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

Zahtjev za dodjelu poticaja se podnosi na propisanim Obrascima sa pripadajućom dokumentacijom. Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr ;

Kriteriji za dodjelu poticaja su navedeni u Odluci o poticajima u gospodarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Petrinji za 2019. godinu.

 1. Rok za podnošenje zahtjeva:

Natječaj je otvoren od raspisivanja do utroška proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2019.godine.

 1. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

Grad Petrinja
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
Ivana Gundulića 2
44250 Petrinja

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje ili na broj telefona 515 – 220 ili 515 - 208.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 302-03/18-01/06
URBROJ: 2176/06-02-19-14                                                                          
Petrinja, 20.03.2019. godine

                                                                                                     

GRADONAČELNIK

Darinko DUMBOVIĆ

 

Dokumentacija:
Dokumentacija za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr