13.05.2019.
   155
NATJEČAJ
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Mošćenica - Poljana
Dokumentacija:
Dokumentacija za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr