05.05.2017.
   510
NATJEČAJ
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA PETRINJEREPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA PETRINJE


Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Gradsko izborno povjerenstvo GRADA PETRINJE donosi


RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU GRADA PETRINJE


Na području GRADA PETRINJE određuju se biračka mjesta

 1. biračko mjesto broj
  1.
  PETRINJA
  I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA, IVANA GUNDULIĆA 5
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: ANTUNA MIHANOVIĆA, BRAĆE HANŽEK, DRAGUTINA CAREKA, FRANA SUPILA, HUGE BADALIĆA, JOSIPA RUNJANINA, ŠETALIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRG DR. FRANJE TUĐMANA, TRG PETRA PRERADOVIĆA

 2. biračko mjesto broj
  2.
  PETRINJA
  I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA, IVANA GUNDULIĆA 5
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, ANTE KOVAČIĆA, ARTURA TURKULINA, ĐURE SREBRIĆA, IVANA RIBARA, IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, MATIJE GUPCA 0-4A (PARNI), MATIJE GUPCA 1-19 (NEPARNI), MATIJE JANDRIĆA, MATIJE RELJKOVIĆA, OTONA ŽUPANČIĆA

 3. biračko mjesto broj
  3.
  PETRINJA
  HRVATSKI DOM PETRINJA, MATIJE GUPCA 2
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: FRANCA PREŠERNA, JOSIPA KOZARCA, JOSIPA KUNDEKA, LJUDEVITA GAJA, MARINA DRŽIĆA, MARINA DRŽIĆA ODVOJAK I, MARINA DRŽIĆA ODVOJAK II, MARINA DRŽIĆA ODVOJAK III, MARINA DRŽIĆA ODVOJAK IV, PAVLA ŠTOOSA, SV. LEOPOLDA MANDIĆA, SV. MARKA KRIŽEVČANINA, SV. NIKOLE TAVELIĆA, TINA UJEVIĆA, ULICA MILE VOD

 4. biračko mjesto broj
  4.
  PETRINJA
  HRVATSKI DOM PETRINJA, MATIJE GUPCA 2
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: AUGUSTA ŠENOE, DUGA ULICA, GAVRILOVIĆEV TRG, IVANA FILIPOVIĆA, IVANA GUNDULIĆA, IVANA MAŽURANIĆA, IVE MALINE 0-2C (PARNI), IVE MALINE 1-33B (NEPARNI), JURE TURKA, JURE TURKA ODVOJAK, KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, TRG HRVATSKIH BRANITELJA, TRG MATICE HRVATSKE, TRG NARODNIH UČITELJA, TRG STJEPANA RADIĆA, ULICA BREZJE, VLADIMIRA NAZORA

 5. biračko mjesto broj
  5.
  PETRINJA
  HRVATSKI DOM PETRINJA, MATIJE GUPCA 2
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: FRANJE JELAČIĆA, FRANJE KUHAČA, JOSIPA ŠOKČEVIĆA, KATARINE ZRINSKI, KNEZA DOMAGOJA, LJUDEVITA MODECA, MIJE BILJANA, MIJE SRNAKA, MILANA DUJNIĆA, MILANA MIHOLJEVIĆA, OTONA KUČERE 0-72B (PARNI), OTONA KUČERE 1-67A (NEPARNI), STJEPANA RADIĆA 0-66/2 (PARNI), STJEPANA RADIĆA 1-67 (NEPARNI), VINKA ŽGANECA, VRTNI PUT

 6. biračko mjesto broj
  6.
  PETRINJA
  SREDNJA ŠKOLA PETRINJA, GUNDULIĆEVA 3
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: BRAĆE JANEKOVIĆ, BRAĆE JANEKOVIĆ ODVOJAK, ĐURE PUKECA, IVANA HANGIJA, IVANA TRNSKOG, KUPSKA, MATIJE GUPCA 6-998 (PARNI), MATIJE GUPCA 21-999 (NEPARNI), PEJINA BUKVA, ZAGREBAČKA

 7. biračko mjesto broj
  7.
  PETRINJA
  SREDNJA ŠKOLA PETRINJA, GUNDULIĆEVA 3
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: DOBRIŠE CESARIĆA, DRAŽENA PETROVIĆA, IVICE HRNČEVIĆA, JOSIPA NEMECA, MAKANCA MILANA, MATE FILJAKA 1-111 (NEPARNI), 0-100 (PARNI), MATE FILJAKA ODVOJAK, MATE FILJAKA ODVOJAK II, MILANA MAKANCA DESNI ODVOJAK, MILANA MAKANCA LIJEVI ODVOJAK, SLAVKA KOLARA, SLAVKA KOLARA ODVOJAK II, VILIMA MUHE, VINOGRADSKA, VOĆARSKA, VOĆARSKA ODVOJAK

 8. biračko mjesto broj
  8.
  PETRINJA
  SREDNJA ŠKOLA PETRINJA, GUNDULIĆEVA 3
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: 6. KOLOVOZA, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, BOGOMIRA RUMLERA, GRGE NOVAKA, IVANA GORANA KOVAČIĆA, JOSIPA GLASERA, MATE BUČARA, MATE BUČARA DESNI ODVOJAK, MATE BUČARA LIJEVI ODVOJAK, POTOČANI, ROKOVA, RUDOLFA HERCEGA, SAJMIŠTE, STJEPANA TONKOVIĆA, ŠETALIŠTE KAJETANA KNEŽIĆA, VINOGRADI, VINOGRADI I, VINOGRADI III, VINOGRADI IV, VINOGRADI ODVOJAK, VINOGRADI VI

 9. biračko mjesto broj
  9.
  PETRINJA
  DOM ZDRAVLJA PETRINJA, R. LOPAŠIĆA BB
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANA LUCIĆA, MARTINA JURANOVIĆA, MATIJE MESIĆA, MATIJE PERAKA, MATIJE PERAKA ODVOJAK, PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA, RADOSLAVA LOPAŠIĆA, STJEPANA PEJAKOVIĆA, ŠETALIŠTE VATROSLAVA LISINSKOG, TADIJE SMIČIKLASA, VJEKOSLAVA KLAIĆA, VLADKA MAČEKA, ZELENI BRIJEG, ZLATKA PETERNEKA

 10. biračko mjesto broj
  10.
  PETRINJA
  DJEČJI VRTIĆ, PETRINJA, ULICA MILANA DUJNIĆA 25
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: AUGUSTA CESARCA, ĐURE TILJKA, ĐURE TILJKA ODVOJAK, IVANA MEŠTROVIĆA, IVANA MEŠTROVIĆA ODVOJAK, IVE KRIŽEVIĆA, IVE VALENTA, STJEPANA RADIĆA 68-998 (PARNI), STJEPANA RADIĆA 69-999 (NEPARNI), VLADIMIRA STAHULJAKA, VLADIMIRA STAHULJAKA ODVOJAK 1-21 (NEPARNI), 0-10 (PARNI), VLADIMIRA STAHULJAKA ODVOJAK 18-26 (PARNI)

 11. biračko mjesto broj
  11.
  PETRINJA
  OŠ "MATE LOVRAK", M. ANTOLIĆA 18
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: ANDRIJE PIRNATA, ANTUNA PECHANA, BOGOSLAVA ŠULEKA, DRAGUTINA BENKA, DRAGUTINA ŠIMONČIĆA, IVANA JANKA ŠTROMARA, IVANA PETRUŠIĆA, IVANA VONČINE, IVE MALINE 4-998 (PARNI), IVE MALINE 35-999 (NEPARNI), IVE MALINE ODVOJAK, JANKA STJEPUŠINA, JELENE BABIĆ, JOSIPA MIŠKATOVIĆA, SISAČKA 0-62 (PARNI), SISAČKA 1-9 (NEPARNI)

 12. biračko mjesto broj
  12.
  PETRINJA
  OŠ "MATE LOVRAK", M. ANTOLIĆA 18
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: JURE TURIĆA, MATE BOŽIČEVIĆA, MATIJE MRAZOVIĆA, MATIJE MRAZOVIĆA ODVOJAK, MIHOVILA PLEŠE, MILKE TRNINE, MIRKA ANTOLIĆA, MIROSLAVA EBNERA, MIROSLAVA EBNERA ODVOJAK, NIKOLE TESLE, PAVLA MIŠKINE, PAVLA MIŠKINE ODVOJAK, PETRA ZRINSKOG, SLAVOLJUBA KOSTINČERA, SV. KVIRINA BISKUPA, TOME BAKAČA ERDODYA, TOMISLAVA IVKANECA, VINKA NIKOLIĆA, ZVONIMIRA KUHARA, ŽELJEZNIČKA

 13. biračko mjesto broj
  13.
  PETRINJA
  VATROGASNI DOM PETRINJA, VATROGASNA 57
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: ANDRIJE HEBRANGA, FRANJE MILIČIĆA, GUSTAVA BOLTEKA, MARCELA GORUPA, MIROSLAVA KRLEŽE, ULICA GROMOVA, ULICA GROMOVA DESNI ODVOJAK I, ULICA GROMOVA DESNI ODVOJAK II, VATROGASNA ULICA, VILKA PANACA

 14. biračko mjesto broj
  14.
  PETRINJA
  VATROGASNI DOM PETRINJA, VATROGASNA 57
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: FRANA GALOVIĆA, JOSIPA KRAŠA, KRSTE HEGEDUŠIĆA, MARTINA FRANKOPANA, MATIJE ANTOLCA, MILANA NEMIČIĆA, MILANA NEMIČIĆA DESNI ODVOJAK I, MILANA NEMIČIĆA DESNI ODVOJAK II, MILANA NEMIČIĆA LIJEVI ODVOJAK I, MILANA NEMIČIĆA LIJEVI ODVOJAK II, OTOKARA KERŠOVANIJA, OTONA KUČERE 74-998 (PARNI), OTONA KUČERE 69-999 (NEPARNI), VLADE BAGATA, VLADIMIRA VIDRIĆA

 15. biračko mjesto broj
  15.
  PETRINJA
  PODRUČNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, ČEŠKO SELO, SISAČKA BB
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: AJDOVŠČINSKA, ANDRIJE PETRAČIĆA, ANDRIJE PETRAČIĆA DESNI ODVOJAK I, ANDRIJE PETRAČIĆA DESNI ODVOJAK II, ANDRIJE PETRAČIĆA LIJEVI ODVOJAK I, BLAŽENKE KRNIC, CVJETNA ULICA, DRENAČKA 0-40 (PARNI), DRENAČKA 1-17 (NEPARNI), FRANZA WAGNERA, FRANJE OGULINCA SELJE, FRANJE OGULINCA SELJE ODVOJAK I, FRANJE OGULINCA SELJE ODVOJAK II, FRANJE OGULINCA SELJE ODVOJAK III, FRANJE OGULINCA SELJE ODVOJAK IV, FRANJE OGULINCA SELJE ODVOJAK V, FRANJE OGULINCA SELJE ODVOJAK VI, FRANJE ŠRAMA, IVANA ZOCHA, IVE ANDRIĆA, IVE ANDRIĆA LIJEVI ODVOJAK I, IVE ANDRIĆA LIJEVI ODVOJAK II, IVE ANDRIĆA LIJEVI ODVOJAK III, JOSIPA MENCINA, MARKA MARULIĆA, MATE JERKOVIĆA, MILIVOJA GRGIĆA, NOVOG NASELJA, PRILAZ SISAČKOJ, RUDOLFA HORVATA, RUĐERA BOŠKOVIĆA, SISAČKA ODVOJAK I, SISAČKA ODVOJAK II, SISAČKA ODVOJAK III

 16. biračko mjesto broj
  16.
  NOVA DRENČINA
  HRVATSKI DOM NOVA DRENČINA, NOVA DRENČINA
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  NOVA DRENČINA: DRENAČKA, LIVADARSKI PUT, LIVADARSKI PUT ODVOJAK, NOVA DRENČINA, PETRINJA: DRENAČKA 42-998 (PARNI), DRENAČKA 19-999 (NEPARNI)

 17. biračko mjesto broj
  17.
  BREST POKUPSKI
  HRVATSKI DOM BREST POKUPSKI, BREST POKUPSKI
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  BREST POKUPSKI: BREST POKUPSKI, DESNI ODVOJAK, LIJEVI ODVOJAK

 18. biračko mjesto broj
  18.
  MALA GORICA
  PODRUČNA ŠKOLA MALA GORICA, MALA GORICA
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  MALA GORICA: MALA GORICA, NEMA IMENA "PROGNANIČKO NASELJE'

 19. biračko mjesto broj
  19.
  DONJA BUDIČINA
  HRVATSKI DOM DONJA BUDIČINA, DONJA BUDIČINA
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  DONJA BUDIČINA: DONJA BUDIČINA

 20. biračko mjesto broj
  20.
  TABORIŠTE
  HRVATSKI DOM TABORIŠTE, TABORIŠTE
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  TABORIŠTE: TABORIŠTE

 21. biračko mjesto broj
  21.
  KRIŽ HRASTOVAČKI
  PRIVATNA KUĆA ĐURE PEJAKOVIĆA, KRIŽ HRASTOVAČKI 22
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  CEPELIŠ: CEPELIŠ, KRIŽ HRASTOVAČKI: KRIŽ HRASTOVAČKI, PECKI: PECKI

 22. biračko mjesto broj
  22.
  HRASTOVICA
  NARODNI DOM "STJEPAN RADIĆ" HRASTOVICA, HRASTOVICA BB, HRASTOVICA
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  HRASTOVICA: HRASTOVICA

 23. biračko mjesto broj
  23.
  SREDNJE MOKRICE
  DRUŠTVENI DOM SREDNJE MOKRICE, SREDNJE MOKRICE
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  DONJE MOKRICE: DONJE MOKRICE, GORNJE MOKRICE: GORNJE MOKRICE, MEĐURAČE: MEĐURAČE, SREDNJE MOKRICE: SREDNJE MOKRICE

 24. biračko mjesto broj
  24.
  NOVI FARKAŠIĆ
  HRVATSKI DOM, NOVI FARKAŠIĆ
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  DUMAČE: DUMAČE, LETNIČKA ULICA, NEMA IMENA "PROGNANIČKO NASELJE', ULICA IVANA GRAHOVCA, ULICA SV. FRANJE, NOVI FARKAŠIĆ: NOVI FARKAŠIĆ

 25. biračko mjesto broj
  25.
  GORA
  OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ", GORA
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  GORA: GORA, SIBIĆ: SIBIĆ, STRAŠNIK: STRAŠNIK, ŽUPIĆ: ŽUPIĆ

 26. biračko mjesto broj
  26.
  GRABERJE
  DRUŠTVENI DOM GRABERJE, GRABERJE
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  GRABERJE: GRABERJE

 27. biračko mjesto broj
  27.
  NEBOJAN
  DRUŠTVENI DOM NEBOJAN, NEBOJAN
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  NEBOJAN: NEBOJAN, ULICA VIR

 28. biračko mjesto broj
  28.
  MOŠĆENICA
  OSNOVNA ŠKOLA MOŠĆENICA, MOŠĆENICA
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  MOŠĆENICA: ANTE STARČEVIĆA 0-106 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 1-77 (NEPARNI), ANTE STARČEVIĆA ODVOJAK, BANA JELAČIĆA, BANA TOME BAKAČA, IVANA GUNDULIĆA, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, KRALJA TOMISLAVA, KRALJA TOMISLAVA ODVOJAK I, KRALJA TOMISLAVA ODVOJAK II, KRALJA TOMISLAVA ODVOJAK III, KRSTE FRANKOPANA, KUPSKA, KUPSKA ODVOJAK, LJUDEVITA GAJA, MARINA DRŽIĆA, MATIJE GUPCA, ODV. ULICE BANA JELAČIĆA, PETRA KREŠIMIRA, RIBNJAK, VATROSLAVA LISINSKOG

 29. biračko mjesto broj
  29.
  MOŠĆENICA
  OSNOVNA ŠKOLA MOŠĆENICA, MOŠĆENICA
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  MOŠĆENICA: 22. LIPNJA, ANTE STARČEVIĆA 108-998 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 79-999 (NEPARNI), AUGUSTA ŠENOE, BRAĆE RADIĆ, BREZOVAČKOG ODREDA, HRVATSKIH BRANITELJA, HRVATSKIH BRANITELJA ODVOJAK I, HRVATSKIH BRANITELJA ODVOJAK II, HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA, KNEZA BRANIMIRA, KOLODVORSKA, KOLODVORSKA LIJEVI ODVOJAK, KRALJA ZVONIMIRA, LJUDEVITA POSAVSKOG, PETRA ZRINSKOG, RUĐERA BOŠKOVIĆA, TINA UJEVIĆA, TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA

 30. biračko mjesto broj
  30.
  JABUKOVAC
  OSNOVNA ŠKOLA, JABUKOVAC
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  DRAGOTINCI: DRAGOTINCI, HRVATSKI ČUNTIĆ: HRVATSKI ČUNTIĆ, KLINAC: KLINAC, KRALJEVČANI: KRALJEVČANI, PRNJAVOR ČUNTIĆKI: PRNJAVOR ČUNTIĆKI, ČUNTIĆ: ČUNTIĆ

 31. biračko mjesto broj
  31.
  JABUKOVAC
  OSNOVNA ŠKOLA, JABUKOVAC
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  BEGOVIĆI: BEGOVIĆI, DODOŠI: DODOŠI, DONJA MLINOGA: DONJA MLINOGA, DONJA PASTUŠA: DONJA PASTUŠA, GORNJA MLINOGA: GORNJA MLINOGA, GORNJA PASTUŠA: GORNJA PASTUŠA, JABUKOVAC: JABUKOVAC, MAČKOVO SELO: MAČKOVO SELO, MIOČINOVIĆI: MIOČINOVIĆI, TREMUŠNJAK: TREMUŠNJAK

 32. biračko mjesto broj
  32.
  BLINJA
  HRVATSKI DOM BLINJA, BLINJA
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  BIJELNIK: BIJELNIK, BLINJA: BLINJA, DEANOVIĆI: DEANOVIĆI, JOŠAVICA: JOŠAVICA, MOŠTANICA: MOŠTANICA, PETKOVAC: PETKOVAC, STRAŽBENICA: STRAŽBENICA

 33. biračko mjesto broj
  33.
  GRABOVAC BANSKI
  CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN, DONJA BAČUGA BB
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  DONJA BAČUGA: DONJA BAČUGA, GORNJA BAČUGA: GORNJA BAČUGA, GRABOVAC BANSKI: GRABOVAC BANSKI, LUŠČANI: LUŠČANI, VELIKI ŠUŠNJAR: VELIKI ŠUŠNJAR

 34. biračko mjesto broj
  34.
  NOVO SELIŠTE
  DRUŠTVENI DOM NOVO SELIŠTE, NOVO SELIŠTE
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  NOVO SELIŠTE: DESNI ODVOJAK I, DESNI ODVOJAK I/2 1-3 (NEPARNI), DESNI ODVOJAK I/3 1-3 (NEPARNI), DESNI ODVOJAK II, DESNI ODVOJAK III, LIJEVI ODVOJAK I, LIJEVI ODVOJAK II, NOVO SELIŠTE

 35. biračko mjesto broj
  35.
  SLANA
  DRUŠTVENI DOM, SLANA
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  GLINSKA POLJANA: GLINSKA POLJANA, SLANA: SLANA, VRATEČKO: VRATEČKO

 36. biračko mjesto broj
  36.
  PETRINJA
  PODRUČNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, ČEŠKO SELO, SISAČKA BB
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u
  PETRINJA: SISAČKA 64-998 (PARNI), SISAČKA 11-999 (NEPARNI), SLATINA (UL. PUK. PREDRAGA MATANOVIĆA), SLATINA ODVOJAK, SLATINSKA, SPLITSKA ULICA, STANIČKI PUT, ULICA BRAĆE KUNERT, ULICA MARINA BERETINA, ULICA ZELENILA, UNSKA, VERE GROZAJ, VIDIKOVAC, VUKOVARSKA ULICA, ZVORNIČKA


KLASA: 013-01/17-01/02
URBROJ: 2176/06-01-17-54
PETRINJA, 04.05.2017. godine


PREDSJEDNICA
Božena Perić

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr