17.06.2019.
   150
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš PZ
Dokumentacija:
Dokumentacija za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr