19.07.2019.
   261
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Petrinje
Dokumentacija
Dokument za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr