13.03.2017.
   461
Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar 1“
DOKUMENTI
Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar 1“
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr