Savjet mladih
   1847
Plan i program Savjeta mladih za 2016. godinu
Koja je uloga Savjeta mladih?

Uloga Savjeta mladih u lokalnim/regionalnim i nacionalnim okvirima proizlazi iz samog naziva, a to je savjetovanje.

Koga Savjet mladih savjetuje i zašto?

Savjet mladih je savjetodavno tijelo predstavničkog tijela (u našem slučaju Gradskog vijeća) u cilju uključivanja mladih u javni život i poboljšanja kvalitete života mladih, detektiranjem problema mladih u zajednici i rješavanjem istih ukoliko Savjet mladih to može učiniti.

Tko su članovi Savjeta mladih?

Članovi Savjeta mladih su mladi ljudi koji su predstavnici formalnih ili neformalnih inicijativa/ udruga ili institucija koje u svojim djelatnostima obuhvaćaju rad s mladima.

A tko ih je izabrao?

Na pisani prijedlog organizacija/inicijativa ili institucija, članove Savjeta mladih bira predstavničko tijelo, odnosno u Gradu Petrinji Gradsko vijeće.

I što točno onda oni rade?

Savjet mladih donosi Plan i program na godišnoj razini o svom radu u kojem predviđa organiziranje tribina ili foruma na temu problema mladih u zajednici. Aktivno komuniciraju s mladima kako bi se upoznali sa što širom problematikom mladih jer mladi su heterogena skupina koja ima različite potrebe i probleme.

Savjet mladih također zagovara i jedan je od pokretača izrade i praćenja procesa provedbe (ukoliko postoji u jedinici lokalne samouprave) Gradskog/regionalnog programa za mlade koji je ključni dokument koji se odnosi na javne politike prema mladima, a obuhvaća područja zapošljavanja, obrazovanja, kulture i dr.

Također, Savjet mladih potiče organizacije i inicijative mladih na organiziranje događanja i aktivnosti koje su za mlade, ali istodobno mora paziti da ne preuzme ulogu izvršitelja zbog svoje isključivo savjetodavne funkcije.

Prijedlog Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Petrinje, veljača 2006
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr