30.05.2019.
   553
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Dokumentacija
NACRT prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE JAVNOSTI-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr