Službenik za informiranje
   2948

KONTAKT

Marina Juranović
Tel: 044/515-200
Fax: 044/515-255
Email: info@petrinja.hr

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove

  • obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Grada Petrinje, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
  • unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Gradske uprave, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom
  • vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Petrinji.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Grad Petrinja, Gundulićeva 2, s naznakom "Službeniku za informiranje" ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: info@petrinja.hr.

Ako se zahtjev za pristup informaciji podnosi usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ukoliko se isti podnosi putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr