Udruge
   3904

UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA

UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA - PETRINJA
Trg dr. Franje Tuđmana 13, PETRINJA
Kontakt: Ivan Horvatić
Tel/Fax: 044/815-900
UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA - UDRUGA PETRINJA
Trg dr. Franje Tuđmana 13, PETRINJA
Kontakt: Ružica Pečirko
Tel: 044/815-566
Fax: 044/815-900
UDRUGA DJECE POGINULIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA - PODRUŽNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Trg dr. Franje Tuđmana 13, PETRINJA
Kontakt: Božena Mikulić
UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA GRADA PETRINJA
Trg narodnih učitelja 3, PETRINJA
Kontakt: Antun Pintar
Tel/Fax: 044/812-567
UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH - OGRANAK GRADA PETRINJE
Trg dr. Franje Tuđmana 13, PETRINJA
Kontakt: Zvonimir Martinović
Tel/Fax: 044/815-019

PJEVAČKA DRUŠTVA

HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO"SLAVULJ" PETRINJA
M. Gupca 2, PETRINJA
Kontakt: Željko Crnković
Tel: 044/812-471
Mob. 091/5465-063
PJEVAČKO DRUŠTVO" PETRINJSKA LIRA"
Matije Antolca 17, Petrinja
Kontakt: Ivančica Malović
Tel: 044/812-488
PJEVAČKI ZBOR MLADIH MATICE HRVATSKE PETRINJA "MATO BUČAR"
Ivana Gundulića 3, PETRINJA
Kontakt: Tomislav Milošić
VOKALNI ANSAMBL "BENEDIKTUS" PETRINJA
Matije Gupca 2, PETRINJA
Kontakt: Ignac Augustin
UČITELJSKI PJEVAČKI ZBOR
I.osnovna škola Petrinja
Gundulićeva 3
Kontakt: Agata Milčić
Mob: 091/1756-371

KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "MOŠĆENICA"
MOŠĆENICA, A.Starčevića 124
Kontakt: Jasna Bosnić
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "BUDIČANKA" BUDIČINA
PETRINJA, Budičina 61
Kontakt: Barica Mikulić
Tel: 044/861-300
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "HRASTOVIČKA GORA" HRASTOVICA
HRASTOVICA, Hrastovica bb
Kontakt: Jasmina Vrga Harambašić
Tel: 044/861-013
kudhghrastovica@gmail.com
www.kud-hrastovica.hr
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "ČUNTIĆANKA" H. ČUNTIĆ
HR. ČUNTIĆ
Kontakt: Milka Barić
Tel: 044/549-450
KULTURNO-UMJETNIČKA UDRUGA "SELJAČKA SLOGA" GRABERJE
PETRINJA, Graberje 76
Kontakt: Joso Škrljac
FOLKLORNA SEKCIJA POU HRVATSKI DOM PETRINJA"PETRINJČICA"
Petrinja, Matije Gupca 2
Kontakt: Milan Herceg
Tel: 044/815-205
Mob: 091/5073-979
KULTURNO-UMJETINČKO DRUŠTVO "ZVUCI BANIJE"
PETRINJA, Jabukovac Banijski 65
Kontakt: Ljubica Bogičević

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRASTOVICA
PETRINJA, Hrastovica 25
Kontakt: Ivica Šulentić, zapovjednik
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORA
PETRINJA, Gora 61
Kontakt Šime Sladić, zapovjednik
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TABORIŠTE
PETRINJA, Taborište
Kontakt: Viktor Vujasić, zapovjednik
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PETRINJA
PETRINJA, Vatrogasna ulica 57
Kontakt: Stanislav Polovina, zapovjednik
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BUDIČINA
PETRINJA, Donja Budičina 6
Kontakt: Dinko Pavičić, zapovjednik
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PRNJAVOR ČUNTIĆKI
PETRINJA, Prnjavor Čuntićki
Kontakt: Božidar Kajganić, zapovjednik
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MOŠĆENICA
MOŠĆENICA, Ante Starčević
Kontakt: Davor Mlinarić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NEBOJAN
PETRINJA, Nebojan
Kontakt: Željko Tonković, zapovjednik

LOVAČKE UDRUGE

LOVAČKA UDRUGA "LJEŠTARKA" KRALJEVČANI
PETRINJA, Kraljevčani
Kontakt: Antun Malović
LOVAČKA UDRUGA "FAZAN" PETRINJA
PETRINJA, Rudolfa Hercega 1
Kontakt: Mato Žitk
LOVAČKO DRUŠTVO "SRNA" GORA
PETRINJA, Gora 56
Kontakt: Božidar Babić
LOVAČKA UDRUGA "VEPAR" PETRINJA
PETRINJA, Mile Vod 4
Kontakt: Vlado Kireta

OSTALE UDRUGE

GRADSKA LIMENA GLAZBA PETRINJA
PETRINJA, Turkulinova 7
Kontakt: Tomislav Komes
OGRANAK MATICE HRVATSKE U PETRINJI
PETRINJA, Trg dr. Franje Tuđmana 13
Kontakt: Ivan Golec
Tel: 044/812-086
PETRINJSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA "PETRIART"
PETRINJA, M. GUPCA 2
Kontakt: Ivan Mlinarić
Sajmište 5
Tel: 044/814-690
PETRINJSKI SPORTSKI SAVEZ
PETRINJA, Ivana Gundulića 2
Kontakt: Veljko Ognjenović
Tel: 044/515-202
UDRUGA SLIJEPIH
SISAK, I.MEŠTROVIĆA 32
Kontakt:
Tel/Fax: 044/547-511
UDRUGA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE "NAŠ ŽIVOT"
PETRINJA, Vladimira Nazora 16
Kontakt: Radmila Vlak
Mob: 091/3345-051
GRADSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA PETRINJA
PETRINJA, Vladimira Nazora 19c
Kontakt: Rezika Krolo
Tel: 044/815-054
DRUŠTVO "NAŠA DJECA" PETRINJA
JABUKOVAC, Jabukovac 43
Kontakt: Milena Vojnović - Gros
Tel: 044/824-000
ODRED IZVIĐAČA "KUPA" PETRINJA
PETRINJA, I. Gundulića 1
Kontakt: Igor Žilić
Tel: 044/813-985
Fax: 044/813-986
UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN VETERANI II. SVJETSKOG RATA OGRANAK PETRINJA
PETRINJA,Trg narodnih učitelja 3
Kontakt: Mirko Putrić
UDRUGA ZA POMOĆ I NJEGU STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA "STAR"
PETRINJA, Lj. Gaja 40a
Kontakt: Lucija Gašparić
Mob: 098/394 -719
UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA PETRINJSKOG VINOGORJA
PETRINJA, Matije Reljkovića 53
Kontakt: Zlatko Sigur
Mob: 099/5171-362
UDRUGA "PETRINJCI ZA PETRINJU"
PETRINJA, Trg dr.FranjeTuđmana 13
PČELARSKA UDRUGA "PETRINJA"
PETRINJA, Dragutina Careka 2/1
Kontakt: Mihael Jurić
Tel: 044/815-138
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PETRINJA
Petrinja, Turkulinova 7
Kontakt: Ana Malović
Tel/Fax: 044/815-327
UDRUGA HRVATSKA ŽENA
PETRINJA, Vladimira Nazora 16
Kontakt: Mira Bešlić
Mob: 091/4823-254
UDRUGA ZA PROMICANJE INFORMATIKE, KULTURE I SUŽIVOTA - UDRUGA IKS
PETRINJA, Turkulinova 9
Kontakt: Tamara Jovičić
Tel/Fax: 044/814-562
iks@udrugaiks.hr
www.udrugaiks.hr
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
PETRINJA, J. Babić 18
Kontakt: Samira Spoja
Tel/Fax. 044/719-482
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "ZRIN"
PETRINJA, Ivana Gundulića 1
Kontakt: Ljiljana Štefulić
Tel: 098/591-807
UDRUGA PETRINJSKIH MAŽORETKINJA
Kontakt: Željka Banović
Mob: 091/8835-574
EKOLOŠKA AKADEMIJA PETRINJA
PETRINJA, Srednja škola Petrinja, Gundulićeva 3
Kontakt: Gordana Olah
Tel/Fax: 044/812-141
SKD "PROSVJETA"- PODODBOR PETRINJA
Petrinja, Malinova 29
Kontakt: Mara Vilus
Tel/Fax: 044/814-067
UDRUGA "IZVOR" HRVATSKI ČUNTIĆ
Hrvatski Čuntić 30 a, 44 204 Jabukovac
Kontakt: Vlado Jandrić
Tel: 044/816-456
Mob: 098/1684-215
UDRUGA ŽENA "GORA-SIBIĆ"
PETRINJA, Gora 12
Kontakt: Štefica Tominović
Tel: 044/824-652
UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA "PETRINJA"
PETRINJA, Trg dr. Franje Tuđmana 13
Kontakt: Zrinka Ćorić
Mob: 091/3300-138
BILJARSKI KLUB "CONCORDIA"
Petrinja, Gajeva 40
Kontakt: Domagoj Sekulić
UDRUGA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH "PETRINJČICA"
Petrinja, Otona Kučere 53
Kontakt: Berislav Ličina
Mob: 091/7635-190
UDRUGA KORISNIKA BEŽIĆNIH I MREŽNIH SUSTAVA 5 NET
Petrinja, Voćarska 20
Kontakt: Darko Kireta
Tel: 044/816-509
ŠPORTSKI KLUB UZGAJIVAČA GOLUBA "JASTREB"
Petrinja, 6. kolovoza 32/1
Kontakt: Lončarević Antun
Tel: 044/814-295
Mob: 095/9037-204
UDRUGA UDOMITELJA SMŽ "ŽIVOT"
Sisak,Poljska 42a
Kontakt: Vesna Podnar, Mihajlo Gajić
Tel: 044/741-644
UDRUGA DIJABETIČARA PETRINJA
Petrinja, R. Lopašića 6
Kontakt: Ljerka Kovačićek
UDRUGA MLADIH "NOVI SVIJET"
LUŠČANI, Luščani 0
Kontakt: Svjetlana Grubješić
Tel: 044/523-413
Mob: 098/9590-506
www.uns.hr
KINOLOŠKO DRUŠTVO "PETRINJA"
PETRINJA, Katarine Zrinske 14
Kontakt: Tamara Pinotić
MOTO KLUB "VELIKI POGLAVICA" ("BIG CHIEF") PETRINJA
PETRINJA, Ljudevita Gaja 40a
Kontakt: Srećko Miočinović
Mob: 098/247-271
"ZRINSKA GORA" UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODNIH, POVIJESNIH I KULTURNIH VRIJEDNOSTI I GOSPODARSKI RAZVOJ BANOVINE
PETRINJA, Augusta Šenoe 10
Kontakt:
Tel: 044/814-296
Mob: 099/4007-539
UDRUGA KUPA A.M.J., MOŠĆENICA
MOŠĆENICA, Ante Starčevića 95
Kontakt: Damir Kucek
Mob: 098/9982-602
UDRUGA KINEZIOLOGA PETRINJA
PETRINJA, Mirka Antolića 18
Kontakt: Ivana Orlić
CENTAR ZA OSOBNI RAZVOJ "IZVOR"
PETRINJA, Slatinska 90
Kontakt: Dunja Horvat
Mob: 095/8707-917
HRVATSKA UDRUGA KINEZIOLOŠKIH METODIČARA
PETRINJA, Trg Matice hrvatske 12
Kontakt: Ivan Prskalo
Tel: 044/551-512
Fax: 044/551-333
UDRUGA "PRSTEN"
PETRINJA, Sisačka 44D
Kontakt: Jasna Rajn
KLUB NAVIJAČA DINAMA - "ZRIN"
PETRINJA, Gajeva 40a
Kontakt: Ivan Glušić
Mob: 099/5958-198
DRUŠTVO ZDRAVLJA
PETRINJA, Milana Nemičića 5
Kontakt: Petar Ćosić
SPORTSKO - REKREATIVNI KLUB MOKRICE
SREDNJE MOKRICE, Srednje Mokrice 0
Kontakt: Josip Pavlović
UDRUGA SVINJOGOJACA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
PETRINJA, Otona Kučere 62
Kontakt: Kata Borota
KLUB UZGAJATELJA SISAČKOG PREVRTAČA
PETRINJA, Stjepana Radića 85
Kontakt: Mihajlo Klobučar
Tel: 044/815-383
UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA PATRONUS SISAK
PETRINJA, Braće Hanžek 2b
Kontakt: Melita Madžo
Mob: 099/3119-539
UDRUGA TREĆA SREĆA
PETRINJA, Pejina bukva 16
Kontakt: Željko Uzelac
UDRUGA ZA EKOLOGIJU I RAZVOJ "PUT KESTENA"
Gornja Bačuga 63
Kontakt: Đuro Juić
UDRUGA GRAĐANA PETRINJE "OTISAK"
PETRINJA, Slavka Kolara II odvojak 24c
Kontakt: Valentino Valent
UDRUGA MLADIH ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI, RAZVOJA, INFORAMTIKE I DRUŽENJA - UDRUGA MLADIH K.R.I.D.
PETRINJA, Ljudevita Gaja 40a
Kontakt: Slaven Kadečka
UDRUGA ZA RAZVOJ BANICA
PETRINJA, Veliki Šušnjar 6
Kontakt: Vanja Kozina
Tel: 044/826-005
Mob: 092/1292-256, 097/7384-771
CENTAR ZA RURALNE INICIJATIVE
PETRINJA, Klinac 15
Kontakt: Saša Dojnović
Tel: 044/815-194
Mob: 099/8111-582
UDRUGA ZA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA
PETRINJA, Vladimira Nazora 16
Kontakt: Goranka Vuić
Mob: 099/2607-222
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "ZRINSKA GORA - TUROPOLJE"
PETRINJA, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2
Kontakt: Božidar Antolec
Tel: 044/812-933
PETRINJSKA UDRUGA PIVARA
PETRINJA, Gustava Bolteka 17
Kontakt: Ivan Čorak
CENTAR ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA I RAZVOJ LJUDSKIH VRIJEDNOSTI HUMANIKA
PETRINJA, Ive Maline 55
Kontakt: Marina Kušan - Hadžić
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "SVETI DUH" HRASTOVICA
PETRINJA, Hrastovica 288a
Kontakt: Damir Knežić
UDRUGA ZA POTICANJE RANOG RAZVOJA "HURA!"
PETRINJA, Slatina 18
Kontakt: Katarina Matijević
ESPERANTSKO DRUŠTVO PETRINJE
PETRINJA, Matije Gupca 2
Kontakt: Srećko Radulović
UDRUGA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG NAČINA ŽIVLJENJA ZELENA GREDICA
PETRINJA, Vinogradi II 17
Kontakt: Vladimir Vidović
UDRUGA ĐERAM DRAGOTINCI
PETRINJA, Dragotinci 37
Kontakt: Kata Perković
DANICA UDRUGA ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, OČUVANJE OKOLIŠA I TRADICIJSKOG SEOSKOG NAČINA ŽIVLJENJA, PROMOCIJU EKOTURIZMA
PETRINJA, Moštanica 121
Kontakt: Slobodan Dragić
ZAVIČAJNA UDRUGA "GRADINA" PECKI
PETRINJA, Pecki 58
Kontakt: Pepo Mlađenović
MOTOCROSS KLUB PETRINJČICA
PETRINJA, Donja Budičina 28a
Kontakt: Tomislav Mikulić
UDRUGA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA VITAM
PETRINJA, Sisačka 40
Kontakt: Damir Vranešić
POSMRTNA PRIČUVA
PETRINJA, Andrije Petračića I lijevi odvojak 6
Kontakt: Mladen Panić
UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA "BANIJSKA ŠARA"
PETRINJA, Donja Bačuga 108c
Kontakt: Mladen Čačić
UDRUGA ZA JAHANJE I TERAPIJU POMOĆU DOMAĆIH ŽIVOTINJA "LIBERO" PETRINJA
PETRINJA, Dragotinci 23
Kontakt: Juraj Kardaš
GRAĐANSKI AKTIVIZAM
PETRINJA, Ljudevita Gaja 82a
Kontakt: Palma Miličević
"PETRINJSKA MESNA UDRUGA ZA ZAŠTITU KOBASICA"
PETRINJA, Josipa Nemeca 1a
Kontakt: Zlatko Čulig
INVALIDSKO ILCO DRUŠTVO SISAK
MOŠĆENICA, Bana Josipa Jelačića 32
Kontakt: Đuro Matanović
UDRUGA "POKUPSKA RUŽA" PETRINJA
PETRINJA, Ulica Gromova I desni odvojak 6
Kontakt: Vesna Gabriša
UDRUGA BELOTA PETRINJA
PETRINJA, Ive Maline 101
Kontakt: Ilija Josipović
UDRUGA NASELJENIKA GRADA PETRINJE
PETRINJA, Matije Mrazovića 4
Kontakt: Mato Križić
UDRUGA ŽIVOT VJERE
PETRINJA, Sisačka ulica 88
Kontakt: Rado Šimić
Mob: 095/5152-317
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr