13.12.2018.
Službena Petrinja
   741
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Edukacije iz područja upravljanja razlikama u organizaciji

Dana 12.12.2018. godine održan je drugi dio edukacija, ovaj put na temu upravljanja razlikama u organizaciji kroz 3 radionice: tipovi osobnosti i učinkovitost timskog rada, komunikacije i multikulturalizam za ukupno 30 djelatnika gradske uprave Grada Petrinje, gradskog poduzeća Komunalac d.o.o., tvrtke Poslovne zone Petrinja d.o.o. i Javne ustanove Petra - Petrinjske razvojne agencije, projektnih partnera Grada Petrinje u Intervencijskom planu.

Edukacije se održavaju od strane tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. u sklopu provedbe projekta „Uspostava GIS-a u gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana“ (PP2) koji se nalazi u Intervencijskom planu Grada Petrinje. Grad Petrinja sudjeluje u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP). Navedeni projekt sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr