07.06.2018.
Službena Petrinja
   793
Nastavlja se asfaltiranje ulica nakon završenih radova na Aglomeraciji Petrinja

Nakon završenih radova na Aglomeraciji Petinja  danas je asfaltirana ulica Matije Gupca u Mošćenici

Zoran Zechner, direktor Privrede ovom prilikom je rekao:

„Nalazimo se u ulici Matije Gupca u Mošćenici, krenulo je asfaltiranje i završit će se asfaltni zastor na 500 metara duljine, širine 3,5 metara. Nakon što su izvršene sve kontrole ugrađenih cjevovoda ispod površine terena i izvučeni priključci pristupilo se sanaciji prometnice. Ovo je završna faza koja će se uređenjem bankina pustiti u korištenje i upotrebu građana. Kako je bilo po najavi gradonačelnika, svaki dan se završava po neka dionica ili više ulica što u Mošćenici što na području grada Petrinje. Ubrzanje radova su izvođači najavili na osnovi naših upozorenja na izvršenja ugovornih obveza putem nadzorne službe, a ono će se dogoditi do kraja lipnja da bi cijelu građevinsku sezonu a prvenstveno do zimske službe koja počinje 15. studenog, tada će većina radova koja ovise o meteorološkim uvjetima biti gotova. Ukupni projekt je 213 milijuna što se tiče aglomeracije, financira se 90% iz EU, 6% od RH i 4% Grad Petrinja, odnosno poduzeće Privreda iz vlastitih sredstava.“

– rekao je Zechner.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr