30.11.2018.
Službena Petrinja
   718
Održan Odbor za urbanizam grada Petrinje

Članovi Odbora za urbanizam u sastavu: Ivana Vujić Kljajić, Mihael Jurić, Ivan Begić, Miljenko Bušić; UO za komunalne djelatnosti: Vera Kaurin, Biljana Prpa, Dajana Matić, Danijel Dvorneković; UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine Vlasta Vuglec i Ana Šoštarić održali su dana 06. studenog 2018. godine sjednicu Odbora na kojoj je predstavljen projekt „Sportsko rekreacijska zona uz rijeku Petrinjčicu“ i  „Poslovna građevina-tržnica u Petrinji, Ulica Matije Reljkovića bb“. 

Danijel Dvorneković, UO za komunalne djelatnosti, predstavio je Projekt „Sportsko rekreacijsku zona uz rijeku Petrinjčicu“ koja obuhvaća sadržaje za osobe sa invaliditetom i s teškoćama u razvoju a isto tako je i dio igrališta namijenjen djeci s teškoćama u razvoju kako bi im se omogućio prostor koji inspirira i potiče njihov osjećaj za avanturu.

Za projekt Tržnice u gradu vrijednost izrade projektne dokumentacije je 488.575,00 kn, od čega se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba je započeta u prosincu 2017. kad je sklopljen i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava,te se planira završetak do kraja godine. U sklopu projekta se izrađuje glavni projekt za rekonstrukciju Gradske tržnice, studija izvedivosti te tender dokumentacija za nabavu radova na glavnoj i Zelenoj tržnici, a financirane su i savjetodavne usluge u provedbi projekta. Također je predstavljeno i planirano multifunkcionalno igralište. Ovim projektom će se poboljšati kvaliteta života građana poticanjem gospodarskog i turističkog razvoja. Projektom se unaprjeđuje kvaliteta života građana zbog čega se sprječava iseljavanje, povećava se mobilnost mladih, građani se okreću aktivnijem i zdravijem načinu života. Predmet obuhvata su katastarska čestice k.č.br. 2759/1, 2759/2, 2758, k.o. Petrinja.

Na predmetnoj čestici predviđeno je: Košarkaško igralište sa mogućnošću igranja rukometa, natkrivene montažne tribine sa 150 sjedećih mjesta, dječje igralište, anti-traumatska gumena podloga tipa Playtop ili jednakovrijedan, pješačke staze, višenamjenske biciklističke i rolerske staze, parkiralište za osobne automobile na sjevernoj strani, ograda kojom će se ograditi dio koji je uz županijsku cestu, javna led rasvjeta uz cestu, rasvjeta igrališta i parkova – ambijentalna rasvjeta, fontana, urbana oprema, javna slavina s pitkom vodom, taktilne karte za slijepe i slabovidne osobe, hortikulturno uređenje i ograda.
Glavnim projektom potrebno je obuhvatiti pripremu terena odnosno nasipavanje postojećeg igrališta – ravnanje terena, predvidjeti odvodnju površinskih i podzemnih voda.

Predsjednik Odbora zaključio je da se predmetni projekti predstave široj javnosti i građanima, naročito da se naglasi postupak izdizanja sportsko rekreacijske zone zbog plavnog područja uz rijeku Petrinjčicu, te pohvalio svaki pojedini projekt i u ime Odbora poželio što uspješniju realizaciju istoga.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr