"> " />
   06.12.2018.
Službena Petrinja
   895
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Održan osmi sastanak Projektnog tima za provedbu projekta „Uspostava GIS-a u gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana" (PP2)

Dana 06.12.2018. godine održan je osmi sastanak Projektnog tima za provedbu projekta "Uspostava GIS-a u gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana" (PP2)

Navedeni projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Teme sastanka bile su obavijest o izmjeni članova projektnog tima,

status nabava projekta (sklopljeni ugovori i izrada dokumentacije o nadmetanju za edukacije planirane u projektu), te izmjene projektnog plana nabave.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr