13.04.2018.
Službena Petrinja
   647
Održan sastanak koordinacije za reciklažno dvorište

U Maloj vijećnici Grada Petrinje danas je održan sastanak koordinacije za reciklažno dvorište smješteno u Ulici Milivoja Grgića. Projekt je vrijedan dva milijuna kuna, a 85% od tog iznosa financira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Kohezijskog fonda 2014.-2020. 

Ivan Begić, viši savjetnik UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pozdravio je sve prisutne te započeo sastanak, a riječ je preuzeo Marko Stojanović, viši stručni suradnik tog istog odjela koji je izvijestio o izrađenom prvom prijedlogu promotivnog letka u sklopu promidžbe i vidljivosti te informiranja javnosti te dodao:

„Planira se izraditi oko 18 tisuća komada letaka koji će se podijeliti u tri navrata po šest tisuća komada tako da svako kućanstvo dobije primjerak promotivnog letka. On je samo dio informativnih aktivnosti koji će se provoditi. Nakon podjela letaka održat će se informativno-obrazovna radionica o kojoj će građani biti na vrijeme obaviješteni.“

Pravilnikom su propisani uvjeti za reciklažna dvorišta, a smisao istoga je da omogući građanima da u kontroliranim uvjetima razne vrste otpada privremeno odlažu i selektiraju te da ih pripreme za daljnju uporabu, daljnji tretman.

Vlado Lovreković, direktor Komunalca Petrinja dodao je više o samom reciklažnom dvorištu:

„Nisam nadležan za to gdje će biti reciklažno dvorište, ali mislim da je korisno reći što je to reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište je nadzirani prostor koji služi za kontrolirano prikupljanje otpada. Gospodarenje otpadom je u zadnje vrijeme česta tema u medijima pa su građani upućeni, a za one koji nisu upućeni, najjednostavnije je objasniti na primjeru, ono služi ako građani žele baciti kauč, ne trebaju čekati da Komunalac kad dva puta godišnje skuplja glomazni otpad, tada ljudi taj isti kauč mogu odvesti u reciklažno dvorište, potpuno besplatno. U reciklažnom dvorištu mi konkretno taj kauč rastavljamo i odvajamo drvo, tekstil, plastiku, metal i kada popunimo određene kontejnere, odvozimo ih. Građane najviše zanima koliko je to opasno, koliko tamo ima buke. Mislim da nije opasno, nema pretjerane buke.

To i sada radimo u nekakvom dogovoru sa određenim službama u Mažuranićevoj ulici i nemamo problema sa susjedima, naravno, vodimo računa o tome. Tamo ide glomazni otpad, a građane zanima imali tamo otrova, opasnog otpada. Nema otrova, opasnim otpadom se smatra i ambalaža koja se u reciklažno dvorište mora prihvatiti, iako ambalažu konkretno pesticida moraju primiti i trgovci koji ih i prodaju. S tim ambalažom se postupa po određenim pravilima, nalazi se u posebnim, za to određenim posudama, zaključano je. Naše iskustvo govori da je ima jako malo i sada kad imamo mobilno reciklažno dvorište.“

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr