"> " />
   09.08.2018.
Službena Petrinja
   2247
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Održan sastanak na temu: prijava projekta „Nova geodetska izmjera grada“

Dana 8.8.2018 godine održan je sastanak na temu prijave projekta "Nova geodetska izmjera grada Petrinje" koji se nalazi u Intervencijskom planu grada Petrinje. Sastanku su prisustvovali: voditelj projekta Zdravko Kuljanac, članica projektnog tima Marijana Škrljac te zaposlenici UO za EU fondove i razvoj kao koordinatori provedbe IP-a. 

Nakon finalizacije prijavnih obrazaca i ishođenja sve popratne projektne dokumentacije, UO za EU fondove i razvoj će prijaviti projekat na "Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnoga modaliteta Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje Operacija 9b1.2 Provedba intervencijskih planova Podoperacija 9b1.2.2 Provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova, referentni broj KK.08.2.1.06."

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr