"> " />
   23.10.2018.
Službena Petrinja
   1150
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Održan sastanak projektnog tima projekta "Izrada dokumentacije za projekt Tržnice u gradu“ (1RP1)

Dana 23.10.2018 godine održan je sastanak projektnog tima projekta "Izrada dokumentacije za projekt Tržnice u gradu". Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi: 488.575 kn od čega je 85% sufinancirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoja. 

Teme sastanka su bile: Izvješće o provedbi projektnih aktivnosti u sklopu projekta „Izrada dokumentacije za projekt Tržnice u gradu“ te uvođenje u posao odabranih pružatelja usluga izabranih na temelju otvorenog postupka javne nabave. Usluge se odnose na izradu glavnog projekta, izradu Studije izvodljivosti i CBA analize te izradu natječajne dokumentacije za radove.

Projekt „Tržnice u gradu“ se nalazi u Intervencijskom planu grada Petrinje te obuhvaća dvije infrastrukturne komponente: Rekonstrukciju Gradske tržnice i Izgradnju Zelene tržnice. Grad Petrinja sudjeluje u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP).

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Petrinje.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr