30.10.2018.
Službena Petrinja
   1006
Održan sastanak projektnog tima za provedbu projekta Ekološki centar – Vrata Zrinske gore

Dana 30.10.2018. godine održan je sastanak projektnog tima za provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Ekološki centar – Vrata Zrinske gore. 

Završeno je i objavljeno izvješće o javnom savjetovanju gospodarskih subjekata za predmet nabave za odabir izvođača radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta DIC u Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore nakon čega je ista dokumentacija poslana na ex- ante provjeru u SAFU – završetak provjere biti će završen do 15.11. nakon čega će se objaviti nadmetanje za ovu nabavu.

U predmetima nabave stručnog i projektantskog nadzora radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta DIC u Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore dana 29.10.2018. donesena je i objavljena Odluka o odabiru. Nakon 15 dana, Odluka će biti pravomoćna ukoliko ne bude žalbi.

Za predmet nabave promotivnih materijala bilo je 7 upita gospodarskih subjekata vezano uz DON i troškovnik. Dokumentacija i troškovnik su dopunjeni i ispravljeni te je to razlog za produljenje roka za dostavu ponuda do 13.11.2018. godine.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr