25.05.2018.
Službena Petrinja
   709
Održan sastanak vezan za planove Hrvatskih cesta za 2018. godinu na području Grada Petrinje

U Maloj vijećnici Grada Petrinje, dana 16. svibnja 2018. godine, održan je sastanak vezan za planove Hrvatskih cesta za 2018. godinu na području Grada Petrinje

Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Grada Petrinje, Darinko Dumbović sa suradnicima te predstavnici Privrede d.o.o., Komunalca Petrinja d.o.o., Hrvatskih cesta d.o.o., Prometnica Zagreb d.o.o. i predstavnik HEP ODS d.o.o., Elektre Sisak.

Od strane Hrvatskih cesta d.o.o. ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice državne ceste D37 i D30 u dužini od cca 8,5 km. Projektom će biti obuhvaćeno i projektiranje nogostupa i biciklističkih staza u dijelu državne ceste, gdje to budu dopuštali prostorni uvjeti, čime će se povećati sigurnost prometa na predmetnoj dionici, osobito za pješake. Također je predviđeno projektiranje novih autobusnih ugibališta prema potrebama građana.

U 2018. godini osim navedene izrade projektne dokumentacije Hrvatske ceste imaju u planu i izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije državne ceste u dijelu Žažina – Brest. Također je ugovoreno izvođenje radova na sanaciji dva klizišta na državnim cestama na području grada Petrinje te uskoro kreću sa izvođenjem radova na sanaciji klizišta u naseljima Selište i Bjelnik.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr