12.03.2019.
Službena Petrinja
   507
Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

Dana 11. ožujka 2019. godine, u Velikoj vijećnici Grada , održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Sjednica je započela usvajanjem Skraćenog zapisnika sa zadnje i predzadnje, 20. i 21. sjednice Gradskog vijeća te nastavljena Aktualnim satom u sklopu kojeg su gradski vijećnici postavljali pitanja Darinku Dumboviću, gradonačelniku Grada Petrinje i suradnicima.

Prvo pitanje na Aktualnom satu postavio je vijećnik Inoslav Brkić kojeg je zanimala sanacija korita rječice Petrinjčice o čemu je gradonačelnik Darinko Dumbović naglasio kako je ovdje riječ ne samo o zapuštenom koritu, već se tu isprepliće i provedba Aglomeracije i sifona. Sa Hrvatskim vodama Grad ima sporazum oko uređenja, te će se i dalje dati u plan još bolje i detaljnije uređenje.

Dalje je pitanje postavio Željko Tonković kojeg je zanimalo daljnja aktivnost oko postavljenih repetitora u naselju Sajmište i problematika oko ranijeg uređenja petrinjskog Kupališta. Gradonačelnik Dumbović je odgovorio kako Grad skrbi o Sajmištu i kako će u vrlo skoro vrijeme ići na uređenje cesta i druge infrastrukture. Za Kupalište se Grad obvezao da će ići u ranije uređenje, košnju i čišćenje.
Vijećnika Nikolu Bartulića zanimalo je da li u proračunu grada ima sredstava za financiranje mentora-učitelja koji ostvaruju dobre rezultate na natjecanjima. Gradonačelnik Dumbović je odgovorio kako će se izraditi određena projekcija koliko ima takvih učitelja, te koliko bi to bilo sredstava iz Proračuna grada.

Vijećnica Luca Gašpar Šako pitala je što je sa autobusnim stajalištima u Gradu Petrinji, posebice u Brestu i Maloj Gorici. Također ju je zanimalo što grad provodi sukladno Odluci o zaštiti potrošača u gradu Petrinji. Gradonačelnik je odgovorio da će se dati pisani odgovor na traženo, a za autobusne stanice se išlo u dogovoru sa Hrvatskim cestama- obzirom se ovdje radi o državnoj cesti.
Ujedno je naglasio kako je grad već uložio 30 ili 40 000 kn za geodetske elaborate i projekte za stajališta što je presedan što se tiče ulaganja, a HC trenutno projektiraju određena stajališta.
Mihaela Jurića zanimalo je koliko je Grad uprihodovao sredstava od porezne reforme Vlade RH i decentraliziranim sredstvima. Drugo pitanje je bilo oko provedbe Aglomeracije, posebice u ulici Reljkovićevoj i Carekovoj.

Gradonačelnik je odgovorio kako se prihod Grada povećao za 6 milijuna kuna od novih raspodjele sredstava, ali kako je i to dalje malo, jer Grad Vukovar prima veću i pozamašnu svotu novca od 50 milijuna kn, dok svi drugi gradovi na bivšim područjima od posebne državne skrbi dobiju 80 milijuna kn.

Za Aglomeraciju je pak naglašeno kako je posao u tijeku, ekipiralo se i radi se. Vlada RH je proglasila je ovo od strateškog interesa, pa ukoliko ne bude provedeno da Vlada to skine, naglasio je gradonačelnik Dumbović.

Vijećnika Miroslava Petračića zanimalo je zašto se tijekom zimske službe koristi određena sipina, a ne tekućina koja se u drugim gradovima koristi.

Direktor tvrtke Komunalac Vlado Lovreković rekao je da su petrinjske ulice razrovane i bolje je da se još neko vrijeme koristi sipina, a da se nakon nekog vremena kad bude većina ulica asfaltirana koristi tekućina za snijeg.

Također g.Petračić je postavio pitanje za sanaciju hrpe zemlje po pojedinim dijelovima grada gdje to nagrđuje izgled grada.

Gradonačelnik Dumbović se obvezao da će komunalni redari izvidjeti stanje na terenu, snimiti stanje, izdati opomene i sve dalje kako procedura o Komunalnom redu nalaže.

Svjetlanu Lazić je zanimalo, obzirom se na društvenim mrežama pojavilo pitanje o plaćanju priključaka za vodu i odvodnju nakon Aglomeracije o čemu je objasnio direktor tvrtke Privreda d.o.o. kako su žitelji dužni potpisati suglasnost, a da priključci ništa ne koštaju.

Predsjednicu Gradskog vijeća Magdalenu Komes je zanimalo zašto na ovoj sjednici nije organiziran izravan prijenos, te zašto vijećnici nisu dobili odgovore na sva svoja vijećnička pitanja za koje se gradonačelnik obvezao da će dobiti pisane odgovore.

Gradonačelnik je rekao kako je u proračunu za video prijenose planirano 50.000 kn, te kako ta sredstva neće biti dostatna za sve buduće sjednice. Predugo traju sjednice, i po 12 sati, a oprema i dežurstva puno koštaju.

Za pisane odgovore zadužit će se pročelnici u čijoj su nadležnosti pojedina pitanja.

Nakon rasprave usvojene su slijedeće točke Dnevnog reda:

  • Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna UPU Gora,
  • Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2019. godinu uz određene amandmane,
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenoj sanaciji nepropisno odbačenog otpada za 2018. godinu,
  • Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova korištenja grobnog mjesta umrlih HRVI-a iz Domovinskog rata i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata naselja Sibić,
  • Prijedlog Odluke o postavljanju spomen obilježja Josipi Kožić, prvoj žrtvi u Domovinskom ratu na području grada Petrinje.

Točka dnevnog reda Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2019. godinu skinuta je s Dnevnog reda, dok je točka Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja usvojena Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama iz prirode na području Grada Petrinje također je povučen s Dnevnog reda

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr