04.06.2019.
Službena Petrinja
   424
Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

U Velikoj vijećnici Grada Petrinje u tijeku je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Sjednica je započela usvajanjem Skraćenog zapisnika sa zadnje i predzadnje, 23. i 24. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća te nastavljena Aktualnim satom u sklopu kojeg su gradski vijećnici postavljali pitanja Darinku Dumboviću, gradonačelniku Grada Petrinje.

Prvo pitanje postavio je vijećnik Željko Tonković a odnosilo se na dezinsekciju odnosno zaprašivanje komaraca i asfaltiranje prilazne ceste kupalištu u Novom Selištu na strani Bresta Pokupskog. Gradonačelnik je izvijestio kako već sutra se kreće sa zaprašivanjem komaraca te da će u petak održati sastanak s predstavnicima Eko deratizacije koji provode dezinsekciju te da će se poduzeti sve potrebne mjere kako na području grada tako i u ruralnim područjima. Vezano za asfaltiranje prilazne ceste kupalištu u Novom Selištu gradonačelnik je istaknuo kako je ista u projekciji ulica koje se planiraju asfaltirati.

Drugo pitanje postavila je vijećnica Ljubica Sodić vezano za radova u Hrastovici i to za čitaonicu, vatrogasno spremište, nadstrešnicu na groblju te cjevovod i odvodnju. Gradonačelnik Dumbović odgovara na pitanje:

„Hrastovica je izuzetno važna jer znamo što je Hrastovica pretrpila u Domovinskom ratu. S velikom zadovoljstvom mogu reći da je nam bio cilj obnoviti komunalnu infrastrukturu. U sklopu projekta koji se odnosi na promjenu odvodnje i cjevovodi u Hrastovici, Taborištu i Budičini, čiji je vrijednost 25 milijuna kuna, za sad je građevinska dozvola gotova, Natječaj je gotov. Što se tiče vatrogasnog spremišta, kupili smo zemljište za njegovu izgradnju, trenutno se radi glavni projekt i čim dobijemo građevinsku dozvolu za koju se nadam da će biti do Nove godine idemo u izgradnju istog. Nadstrešnica za groblje je pri samom završetku i tu nije ništa sporno, a što se tiče čitaonica, sprovedena je nabava, potpisan je Ugovor s izvođačima radova i u skorom vremenu bi trebali početi radovi.“

Vijećnik Mihael Jurić, konstatirao je da je u zadnje vrijeme velika aktivnost po pitanju asfaltiranja odnosno krpanja ulica nakon radova na aglomeraciji, ga zanima da li će se tim intenzitetom nastaviti i dalje, te da li će Grad Petrinja petrinjskim osnovnoškolcima osigurati radne bilježnice.

Gradonačelnik je istaknuo vezano za asfaltiranje da će biti više na terenu i da će nastojati da se ovo ljeto saniraju prekopi i da aglomeracija polako ide svome kraju, što se tiče financiranja nabave radnih bilježnica gradonačelnik je istaknuo kako Grad trenutno za isto može osigurati 150 tisuća kuna te pozvao i Županiju da kao vlasnici osnovnih škola na području Grada Petrinje također daju svoj doprinos.

Sljedeće pitanje postavljeno je od vijećnice Luce Gašpar Šako koja je tražila decidirani odgovor na pitanje vezano o Aglomeraciji, točnije, koliko je došlo korekcija za taj projekt, u kojim iznosima i za što. Drugo pitanje se odnosi na kampanju gradonačelnika, odnosno koliko je do sada potrošeno novaca u Uredu gradonačelnika na njegovu reprezentaciju i praćenje medija. Gradonačelnik odgovara vijećnici Gašpar Šako da će dobiti odgovore na ova pitanja u pisanom obliku.

Nakon Luce Gašpar Šako pitanje je postavila vijećnica Svjetlana Lazić koju je zanimalo do kuda su došle potpore za poduzetnike, odnosno kada će biti isplate za njih i da li će se isplaćivati poduzetnicima koji su imali zaposlenja od 1. mjeseca obzirom da su potpore trebale biti za cijelu 2019. godinu.

Gradonačelnik odgovara da više nema strpljenja za Ministarstvo rada, u ovoj godini je preko 10 razgovora obavio s ministrom i njegovim suradnicima i još uvijek nam nisu odobrili bespovratne potpore za poduzetnike. Grad Petrinja je do sada sve traženo od njihove strane dostavio i predložili smo da isplate idu za sve poduzetnike koji su imali zaposlenja od 1.mjeseca, za što su se jedino složili. Gradonačelnik smatra da nas je Ministarstvo zakinulo i da o tome ima potrebu javno govoriti na govornici u Saboru, o njihovoj ne-sposobnosti.

Peju Trgovčevića zanimalo je u kojoj je fazi procedura izgradnje školske sportske dvorane, te također zamolio da pri sanaciji ulica prioritet budu prilazne ceste školama i ustanovama. Gradonačelnik je izvijestio kako je jučer potpisan ugovor za stručni nadzor za projekt Unapređenje infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece u sklopu kojega je i izgradnja sportske dvorane, te da bi se u utorak trebao potpisati ugovor s izvođačem radova.

Zadnje pitanje postavljeno je od strane vijećnika Miroslava Petračića koji je primijetio da su građani svoje kuće i okućnice jako zapustili, a to je i jedan od uzroka zašto imamo tolike komarce po gradu koji su najveći neprijatelji ljudi jer prenose najviše bolesti pa ga zanima da li komunalni redari mogu narediti vlasnicima da održavaju svoje okućnice i za nemar im pisati kazne. Odgovor je dala Vera Kaurin, privremena pročelnica za komunalne djelatnosti:

„Komunalni redar može izdavati Rješenja kojim se naređuje uređenje nekretnina koje se nalaze uz javne površine, znači za privatne nekretnine koje su unutar građevinskog područja. Nažalost u gradu Petrinji imamo jako puno nekretnina koje su nepoznatog vlasnika, koje su neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, pa smo u tom smislu blokirani jer da bi Rješenje moglo ići za izvršenje mora ga netko primiti i od tada kreće rok za izvršenje.“

Tijekom sjednice Gradskog vijeća usvojene su slijedeće točke Dnevnog reda :Razrješenje prvog potpredsjednika Gradskog vijeća, Izbor prvog potpredsjednika Gradskog vijeća na što je imenovan Miljenko Bušić, Razrješenje drugog potpredsjednika Gradskog vijeća, Izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća na što je imenovana Ljubica Sodić, Izbor predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i udruge proistekle iz Domovinskog rata – za predsjednika Miljenko Buši i članovi; Nenad Bužanić, Božo Križić, Francek Tonković i Darko Dumbović.

Člana Odbora za financije i proračun o čemu je izvijestio Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja nije izabran, ali su usvojeni Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje za što su predloženi KUD Hrastovička gora i Udruženje obrtnika Petrinje, Gline i Topuskog.

Usvojeni su Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama u Gradu Petrinji, Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja, Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Petrinje za 2019. godinu o čemu je izvijestio je Ivan Begić, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti.

Usvojena je i Informacija o pokretanju postupka izmjene Odluke o komunalnoj naknadi i Prijedlog Pravilnika o odori komunalnog redara , te Informacija o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti Grada Petrinji za što je okvirno definiran 15.rujna.

Naposljetku je usvojena točka kojom se pokreće postupak prijenosa prava zemljišta u Maloj Gorici sa RH na Grad Petrinju.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr