12.04.2018.
Službena Petrinja
   132
Održani završni događaji u sklopu projekta Agri Urban

Dana 12.4.2018 godine u sklopu projekta Agri Urban održana su dva događaja u svrhu formalnog završetka provedbe projekta na lokalnoj razini i predstavljanja izrađenog Integriranog akcijskog plana. 

Prvi događaj je bila tiskovna konferencija koju je u Maloj vijećnici Grada Petrinje u sklopu projekta AGRI-URBAN održao gradonačelnik Darinko Dumbović zajedno sa članovima projektnog tima na kojem se predstavili do sada odrađene aktivnosti te su prezentirali Integrirani akcijski plan pod nazivom "Quality eating=Quality living".

Drugi je događaj bio 10. sastanak ULG-a koji je održan u Petrinjskoj kući zdravlja a na kojem su članice projektnog tima predstavile konačni IAP kao rezultat dvogodišnjeg rada članova ULG-a i članova tima projekta Agri Urban. Riječ je o razvoj strategiji u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Grada Petrinje, kojim se s jedne strane planira nizom aktivnosti osnažiti kapacitete institucija i proizvođača, dok se s druge strane istovremeno raznim aktivnostima planira osvijestiti potrošače na važnost konzumiranja lokalne, sezonske hrane.

Nakon njihove prezentacije, Marina Kušan Hadžić nastavlja sastanak sa prezentacijom pod nazivom ”Vrijednosti lokalne hrane”

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr