15.01.2018.
Događaji
Službena Petrinja
   247
Počela edukacija za gerontodomaćice u Petrinjskoj kući zdravlja

U Petrinjskoj kući zdravlja, u organizaciji udruge Naš život, započela je u ponedjeljak, 15. siječnja 2018.g., edukacija za 25 nezaposlenih žena iznad 50 godina starosti

Polaznice će ovim stručnim osposobljavanjem steći znanje za obavljanje poslova gerontodomaćice i projekt će trajati sljedećih 30 mjeseci. Edukacija je dio projekta „Zajedno u trećoj dobi“ udruge Naš život, za koji je Udruga dobila bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“ kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga „Zaželi“ – program zapošljavanja žena koji se provodi uz nadležnost Ministarstva rada i mirovinskog sustava.Partneri na projektu su Grad Petrinja, Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Sisak.

Na samom početku prisutne je u ime Grada Petrinje pozdravila Viktorija Kaleb, zamjenica gradonačelnika, rekavši:

„Drago mi je da je Grad prepoznao rad Petrinjske kuće zdravlja i rad gospođe Vlak osobno, koja je stvarno primjer turbo uspješne gospođe koja vrhunski povlači sredstva iz Europske unije i omogućila je danas u Petrinji, kada je uistinu teško naći posao ne samo u Petrinji, nego u cijeloj Hrvatskoj i za ljude s viskom stručnom spremom, ne podcjenjujući status bilo koga tko ima manju stručnu spremu, nego govoreći općenito kada su uvjeti za zapošljavanje izuzetno teški, zbog čega ljudi odlaze i van. Tako da je svako mjesto dobro došlo, osobito nama, jer i ja spadam u tu skupinu iznad 50, i razumijem kako je to teško. A zašto da naši ljudi idu iz naše prekrasne zemlje koja je Bogom dana da postane i bogata i uljuđena i dobra. Još to nije, ali se nadamo da će to biti kad-tad. Jedan dobar primjer ste upravo vi koji ćete za šest mjeseci dobro naučiti tehniku gerontodomaćice i krenuti na posao. Ja vam od srca želim da uspijete i da se za dvije godine stvori modus, možda još jedna dobra inicijativa gospođe Rade pa da to još potraje i da vi i vaše obitelji imate kakvu – takvu korist. To nije veliki novac, jer je sve jako skupo, ali bolje išta nego ništa i svaka vještina je dobrodošla.

Da ne dužim, stvarno mi je od srca drago da ćete biti u tom krugu zadovoljnijih i da vam te pedesete budu u još ljepšoj atmosferi i da budete stvarno zadovoljni.“

Edukaciju će provoditi djelatnici Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, u ime kojeg je Sonja Vrban, danas napomenula:

„Program za edukaciju gerontodomaćice danas je neophodan jer cijela Hrvatska i cijela Europa su zemlje starijih ljudi i vrlo je bitna kvaliteta života, zbog koje možemo doživjeti i duboku starost. Program za gerontodomaćice nije stari program, od prije deset ili dvadeset godina, pa da možemo reći da imamo dugo iskustvo, to je iskustvo od 3 – 4 godine i ta iskustva su tako bogata i kvalitetna i jedva čekam da počnemo raditi i da sve ono što sam i sama kroz program naučila mogu podijeliti s vama. Sve što ćete naučiti kroz naše druženje u trajanju od 160 sati je znanje i vještina koje se temelji na vašem ranijem iskustvu. Sam program osmišljen je tako da se radi u dva dijela. Prvi dio je teorijska nastava i jedan dio vježbe, a drugi dio je stručna praksa. Teoriju ćemo jedan dio raditi u ovom prostoru, a jedan dio ćemo biti podstanari Prvoj osnovnoj školi dok ćemo stručnu praksu odraditi u Domu za strije osobe ovdje u Petrinji.“

Vrban je, također, naglasila kako će na kraju edukacije polaznice polagati završni ispit za koji je, kako je rekla, sigurna da neće biti nikome problem jer su to sve ljudi s puno iskustva.

Program obuhvaća stručno osposobljavanje i zapošljavanje žena u socijalno nepovoljnim uvjetima za zvanje gerontodomaćice koje će biti zaposlene na 24 mjeseca. Prvih 6 mjeseci provedbe projekta obavljat će se administrativni poslovi te edukacija. Edukacija/stručno osposobljavanje žena za zvanje gerontodomaćice trajat će 3 mjeseca nakon čega će iste dobiti status stručno osposobljene osobe – gerontodomaćica.

Cilj projekta je:

  • Podizanje razine konkurentnosti na tržištu rada kroz stjecanje novih znanja i vještina za nezaposlene žene (organiziranje stručnog osposobljavanja za gerontodomaćice)
  • Uspostava usluge „Pomoć u kući“ u sklopu projekta (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje okućnica, briga o osobnoj higijeni, zdravstvenom stanju te pružanje podrške kroz razgovore i druženje)
  • Zapošljavanje osoba iz ciljane skupine (dugotrajno nezaposlene i nezaposlene osobe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja)
  • Razvijanje radnih vještina i znanja potrebnih za tržište rada
  • Senzibilizirati javnost po pitanju potreba i prepreka za ciljanu skupinu (radijske emisije, znakovi vidljivosti, bilteni i letci)
  • Poboljšanje općih uvjeta života za kućanstva sa starijim, nemoćnim te osobama s narušenim zdravstvenim stanjem

Zapošljavanjem nezaposlenih žena u sklopu pružanja usluge „Pomoć u kući“ na razdoblje od 24 mjeseca utječe se na smanjenje nezaposlenosti ovog područja, ali i smanjenje siromaštva uz stjecanje iskustva. Kroz zapošljavanje ciljane skupine te pružanjem usluge „Pomoć u kući“ djeluje se i na porast kvalitete života starijih i nemoćnih osoba te osoba s narušenim zdravstvenim stanjem. Svrha projekta je unaprijediti mogućnost zapošljavanja nezaposlenih žena na području Grada Petrinje. Na Projektu će biti zaposleno 28 žena, od toga 25 stručno osposobljenih iz ciljane skupine za mjesto gerontodomaćice te 3 osobe koje će raditi na provedbi samog projekta, a to su voditelj projekta, administrator i koordinator projekta. Kroz projekt „Zajedno u trećoj dobi“ svaka gerontodomaćica će skrbiti o četiri korisnika tako da će se kroz projekt neposredno skrbiti o ukupno 100 starijih i nemoćnih osoba.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.521.647,24 kuna, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01.12.2017. godine.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr