11.03.2019.
Službena Petrinja
   461
Potpisan Ugovor o uslugama izrade izvedbenog projekta za gradnju terase na Petrinjčici

Dana 11.03.2019. godine, potpisan je Ugovor o uslugama izrade izvedbenog projekta za gradnju terase na Petrinjčici i troškovnika radova i opreme između Grada Petrinje, kao naručitelja, i Opereta projektiranje d.o.o., kao izvršitelja. Navedeni Izvršitelj je odabran putem Otvorenog postupka javne nabave.

Izrada projekta se sufinancira sa 85% bespovratnih sredstava EU u okviru provedbe Intervencijskog plana Grada Petrinje. Vrijednost ugovora je 55.625,00 HRK.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr