29.03.2018.
Službena Petrinja
   697
Potpisan ugovor za građenje reciklažnog dvorišta

Ugovor za građenje i opremanje reciklažnog dvorišta potpisali su danas u Maloj gradskoj vijećnici u ime Grada Petrinje, naručitelja, Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje i u ime zajednice ponuditelja, tvrtke MIPEK d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o., Mario Petek, direktor tvrtke MIPEK d.o.o..

Projekt je vrijedan dva milijuna kuna, a 85% od tog iznosa financira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Kohezijskog fonda 2014.-2020.

Gradonačelnik se na početku zahvalio svima koji su dali ogroman doprinos kada je u pitanju energetska učinkovitost grada Petrinje, zaštita okoliša kao i projekt za reciklažno dvorište te dodao:

„Grad Petrinja konstantno aplicira, svi projekti koji su vezani za EU fondove, pogotovo Kohezijskog fonda 2014. – 2020., imamo jedan ogroman ciklus projekata koji je vezan i za komunalnu infrastrukturu 431 milijun kuna, imamo 206 milijuna iz Intervencijskog plana koji je projekt pet nerazvijenih gradova koji su ratom zahvaćeni i imamo sve ove ostale natječaje koje pratimo iz resornih ministarstava, ništa nam ne može pobijeći. Od svih vas, koji ćete danas preuzeti odgovornost za izvođenje radova, za njihov nadzor, očekujem da ćete ga napraviti u interesu, ne samo Europskih fondova iz kojih je trošenje novaca iznimno zahtjevno, već i u interesu svih građana Petrinje što je meni kao gradonačelniku izuzetno važno.“

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine Vlasta Vuglec je rekla kako će radovi na gradnji reciklažnog dvorišta početi 4.travnja, a rok izvođenja radova je tri mjeseca. Pročelnica je također najavila kako će tijekom gradnje Grad organizirati javne tribine za građane.

Mladen Beti, tehnički direktor tvrtke MIPEK, koja je već izvela niz takvih objekata je pojasnio što je reciklažno dvorište:

„Smisao reciklažnog dvorišta je da omogući građanima da u kontroliranim uvjetima razne vrste otpada privremeno odlažu i selektiraju, da ih pripreme za daljnju oporabu, daljnji tretman. Pravilnikom su propisani uvjeti za reciklažna dvorišta. Pročelnica je rekla da treba zbrinuti 34 ključna broja otpada. Sve to ovisi o vašim konkretnim potrebama. Ako vi neke vrste otpada nemate, nije nužno da radite infrastrukturu za to.“

Građani od reciklažnog dvorišta imaju višesturke koristi. Tako se u reciklažnim dvorištima naročita pažnja posvećuje problematičnom otpadu, a građani na kontroliran način mogu predati otrove i pesticide. Reciklažno dvorište bit će smješteno u Ulici Milivoja Grgića koja se, gledajući iz smjera Petrinje, nalazi u Koloniji prije Finela.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr