30.10.2018.
Kultura
Službena Petrinja
   1071
Potpisan ugovor za projekt "Kultura svima"

Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi održalo se u ponedjeljak, 29. listopada 2018. godine u Muzeju Mimara u Zagrebu.

Milan Herceg, ravnatelj POU Hrvatski dom Petrinja potpisao je ugovor za isti pod nazivom „Kultura svima“, a ukupna vrijednost financiranja projekta u 100% iznosu je 794.669,00 kn.

Partneri na projektu su Građanski aktivizam Petrinja, HPD „Slavulj“ Petrinja , Gradska limena glazba Petrinja, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke županije i Društvo Naša djeca Petrinja.
Svrha projekta je kvalitetnije i učinkovitije iskoristiti dio prostornih resursa POU Hrvatski dom Petrinja u odnosu na konvencionalne i tradicionalne pristupe. Jačanjem kapaciteta lokalnih dionika, zajedničkim radom i dijalogom između javnog i civilnog sektora te razvojem svijesti građana o njihovim pravima i mogućem angažmanu izgradit će se održiv lokalni model sudioničkog upravljanja i korištenja postojećih resursa što će dovesti do povećanja kulturnih sadržaja te sudjelovanja građana u kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice.

GALERIJA

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr