28.05.2019.
Službena Petrinja
   290
Poziv za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/19-01/07

URBROJ: 2176/06-01-19-1

Petrinja, 27.05.2019. godine

 

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 - ispr. i 59/18) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13, 32/15, 09/18 i 81/18),

 

S A Z I V A M

25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati
u utorak, 04. lipnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici,
I. Gundulića 2 s početkom u 09,00 sati.

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 23. i 24. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća.
 2. Aktualni sat.
 3. Razrješenje prvog potpredsjednika Gradskog vijeća.
  -  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 4. Izbor prvog potpredsjednika Gradskog vijeća.
  -  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
 1. Razrješenje drugog potpredsjednika Gradskog vijeća.
  -  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
 1. Izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća.
  -  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
 1. Izbor predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i udruge    proistekle iz Domovinskog rata.
  -  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
 1. Izbor člana Odbora za financije i proračun.
  -  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
 1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje      i objavi javnog natječaja.
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i                                imovinu
 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja.
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i                                imovinu
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Inoslav Brkić, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja
 1. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama u Gradu Petrinji.
  - izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice      Petrinja.
  - izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Petrinje za 2019. godinu.
  - izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
 1. Informacija o pokretanju postupka izmjene Odluke o komunalnoj naknadi.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 1. Prijedlog Pravilnika o odori komunalnog redara.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 1. Informacija o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Mihael Jurić, predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu

Uz Poziv za sjednicu dostavljaju se materijali za točke 1., 9., 10. i 12. - 16. Dnevnog reda (po ostalim točkama izvješćuju neposredno predsjednici nadležnih radnih tijela).

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515–211.

 

NAPOMENE: Pisane i usmene prijave za postavljanje pitanja na Aktualnom satu primaju se 30 minuta prije početka sjednice.

P R E D S J E D N I C A 

Magdalena KOMES, dipl. iur.

 

 

Dokumentacija
Dokumentacija za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr