03.10.2019.
Službena Petrinja
   694
Poziv za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/19-01/12
URBROJ: 2176/06-01-19-1

Petrinja, 01.10.2019. godine

 

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 - ispr. i 59/18) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13, 32/15, 09/18 i 81/18),

 

S A Z I V A M
30.
sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati
u petak, 11. listopada 2019. godine u Gradskoj vijećnici,
I. Gundulića 2 s početkom u 10,00 sati.

 

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća.
 2. Aktualni sat.
 3. Prijedlog Odluke o zaključivanju Sporazuma o preuzimanju TS LUG 3 u vlasništvo HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektre Sisak
  - izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko - pravne poslove
 1. Prijedlog Odluke o povlačenju tužbe u predmetu P-899/2019 (ranija oznaka P-767/2016) koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu (radi istupa člana iz Društva "Vodoopskrba Kupa" d.o.o.).
  - izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko - pravne poslove
 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. godine.
  - izvješćuje: Darinko Dumbović, gradonačelnik
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Plana i programa rada i Financijskog izvješća POU Hrvatski dom Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Milan Herceg, ravnatelj
 1. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju Programa rada i financijskog izvješća Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Nataša Vidović, ravnateljica
 1. Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Ante Mrgan, ravnatelj
 1. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik VP– ravnatelj ustanove
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnost
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog plana Petrinjske razvojne agencije (PETRA) Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Katarina Ivančić, ravnateljica
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog plana "Poslovne zone Petrinja" d.o.o. Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Petrinje za 2018. godinu.
  -  izvješćuje: Ivanka Držaj, direktorica TZG
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa rada i financijskog plana Centra za šljivu i kesten za 2018. godinu.
  -  izvješćuje: Josip Dolenec, ravnatelj
 1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 1. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2018. godinu i projekcija do 2019.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izrade projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi–KK.08.2.1.03.0018
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izrade projektne dokumentacije za projekt Povijesno – kulturna revitalizacija Grada Petrinje POVIK za PETrinju KK.06.1.1.01.0071
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Gradnje za projekt unapređenja infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece KK.08.2.1.06.0005
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobra za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 1. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti POU Hrvatski dom za zaduženje.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515 – 211.

NAPOMENA: Pisane i usmene prijave za postavljanje pitanja na Aktualnom satu primaju se 30 minuta prije početka sjednice.

 

P R E D S J E D N I K 

Nenad RADOŠEVIĆ, mag. iur.

 

 

Dokumentacija
Dokument za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr