31.07.2018.
Službena Petrinja
   1434
Provedba projekta "Ekološki centar – Vrata Zrinske gore"

Dana 30.07.2018. godine održan je sastanak projektnog tima za provedbu projekta Ekološki centar – Vrata Zrinske gore. 

Za navedeni projekt izrađeni su Početni plan zahtjeva za nadoknadu sredstava i projektni Plan nabave koji su u petak, 27.07.2018. godine upućeni Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije na odobrenje. Po odobrenju navedenog, započeti će se s postupkom javne nabave za izvođenje radova i usluge projektantskog i stručnog nadzora na rekonstrukciji i dogradnji objekta.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr