04.04.2018.
Službena Petrinja
   655
U tijeku je natječaj za članove Savjeta mladih

U Maloj vijećnici Grada Petrinje danas je održana tiskovna na temu objavljenog natječaja za članove Savjeta mladih 16.ožujka 2018. godine.

Više o samom natječaju rekao je Joso Grahovac, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti:

„Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Petrinje koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Grad Petrinja je raspisao javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Petrinje i njihove zamjenike za mandatno razdoblje od 2018.do 2021.godine. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Petrinje koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.“

Izabela Žilić, viša savjetnica za društvene djelatnosti dodala je kako prava predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge koje su sukladno svojim statutima ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih sa sjedištem na području Grada Petrinje.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Grada Petrinje u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva te natječaj traje do 16.travnja 2018. godine.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr