Intervencijski plan
Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Izrada projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi

Opis projekta

Kao preduvjet za razvoj i početak provedbe razvojnog projekta Grad na Kupi potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu projektnu i tehničku dokumentaciju. Planirani objekti koji su obuhvaćeni u projektu su rekonstrukcija perivoja Strossmayerovog šetališta, rekonstrukcija zgrade klaonice u kulturni centar s knjižnicom, rekonstrukcija zgrade za proizvodnju struje u multimedijski centar, rekonstrukcija zgrade gradskog kupališta i građenje sportsko-rekreacijske zgrade s pratećim sadržajima, pješački most na Petrinjčici, stari cestovni most na Petrinjčici, rekonstrukcija ulice Ivana Gundulića, rekonstrukcija ulice Antuna Mihanovića, izgradnja terase i šetališta Kajetana Knežića.

Ciljevi projekta

  1. Definirati projektnu dokumentaciju za projekte iz akcijskog plana IP-a Grad na Kupi

Vrijednost i sufinanciranje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 1.999.087,50 kn
Maksimalno sufinanciranje 1.699.224,37 kn

Razdoblje provedbe

11.09.2015 – 11.06.2019

Kontakt osobe

Vlasta Vuglec, Ivan Begić

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr