Intervencijski plan
Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Razvojem male (komunalno prometne) infrastrukture do unapređenja kvalitete života (3RP3)

Opis projekta

Projektom se gradi komunalna infrastruktura na 4 različite lokacije na području Grada Petrinje.

Infrastrukturne aktivnosti su:

  1. Cestovna infrastruktura naselja „Sajmište“ - područja koje je u poprilično lošem stanju, ceste su oštećene, a parkirališta nedostatna, kako za stanare, tako i za ostale građane.
  2. Građenje pješačke i biciklističke staze u ulici Ante Starčevića u naselju Mošćenica. Riječ je o cesti koja povezuje gradove Petrinju i Sisak i spada u prometnije ceste na području grada, te se nalazi u najvećem gradskom naselju. Trenutno na prometnici ne postoji izgrađena ni obilježena pješačka, kao ni biciklistička staza, što predstavlja veliki problem za pješake, posebice one školskog uzrasta (budući da se uz cestu nalazi i osnovna škola), te starije osobe.
  3. Cestovna infrastruktura u naselju Slatina- ista je u poprilično lošem stanju, a parkirališta neizgrađena.
  4. Proširenje groblja sv. Benedikt- povećat će se broj grobnih mjesta, te će se uređenjem prometnica u sklopu ovoga projekta omogućiti planirana komunikacija kako za vozila tako i za pješake unutar dijela zahvata. Izgradnjom sustava oborinske odvodnje zajedno sa vodovodom i kanalizacijom, te planiranom izgradnjom prilazne ceste s parkiralištem do objekta groblja osigurava se bolja uslugu za građane te kvalitetnije i sigurnije odvijanje prometa.

Ciljevi projekta

  • Izgrađena ili obnovljena infrastruktura (4)

Vrijednost i sufinanciranje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 34.677.711,21 kn
Maksimalno sufinanciranje 27.485.076,51 kn

Razdoblje provedbe

1. rujan 2017. - 1. siječanj 2021.

Kontakt osoba

Mira Vitković Mačković

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr