Intervencijski plan
Projekte je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana (PP2)

Opis projekta

Ovim projektom će se upravljati provedbom Intervencijskog plana i izvještavati o realizaciji IP-a MRRFEU/MRMS, zatim planirati i koordinirati aktivnosti te pratiti njihovu realizaciju, obavljati aktivnosti informiranja i vidljivosti, koordinirati i komunicirati sa Partnerstvom za Intervencijski plan, lokalnom zajednicom i ostalim relevantnim dionicima, osigurati financijsko upravljanje Intervencijskim planom. Također će se osposobiti i educirati zaposlenici Grada Petrinje ali i zaposlenici gradskih ustanova i trgovačkih društava koji će sudjelovati u provedbi pojedinih projekata planiranih Intervencijskim planom. Uspostavit će se informatička platforma, čime će se olakšat upravljanje projektom i IP-om i osigurati lakši i jednostavniji način dolaska do informacija o projektima iz IP-a.

Ciljevi projekta

  1. Osnažiti kapacitete osoblja koje će sudjelovati na provedbi IP-a kako bi se pridonijelo učinkovitoj provedbi IP-a
  2. Uspostaviti jedinstvenu bazu podataka radi učinkovitog upravljanja provedbom projekata (GIS)

Vrijednost i sufinanciranje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 2.897.344,74 kn
Maksimalno sufinanciranje 2.462.743,02 kn

Razdoblje provedbe

7.2017 - 12.2022 (66 MJESECI)

Kontakt osobe

Edisa Mašinović, Kata Rupčić

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr