Javna nabava
   6905
OBAVIJEST o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi -
Grad Petrinja
IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi -
Ante Marić
IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi -
Dragana Lukač
IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi -
Igor Karaturović
IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi -
Ivan Begić
IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi -
Zlata Jajčinović
IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi -
Darinko Dumbović
Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave
Link na elektronički oglasnik javne nabave (EOJN)
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr