10.04.2017.
   320
NATJEČAJ
Rezultati testiranja


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/17-01/02
URBROJ: 2176/06-06/1-17-15
Petrinja, 07.04.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu referenta za civilnu zaštitu kandidat je postigao sljedeći broj bodova:

Filip Srebačić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, posebnog dijela 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 38 bodova.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Vladimir DEMETROVIĆ, univ.spec.polit

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr