20.02.2018.
   611
NATJEČAJ
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (domaćin-ica)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
STRUČNA SLUŽBA GRADA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/06
URBROJ: 2176/06-04-18-9
Petrinja, 20.02.2018. godine

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu namještenika/ce za pomoćne poslove – domaćin/ica 20. veljače 2018. godine objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri može pristupiti sljedeći kandidat:

  Ruža Tadić

 2. Kandidat pozvan na pisano testiranje treba doći u prizemlje zgrade Gradske uprave, Gundulićeva 2 u Petrinji (portirnica) 27. siječnja 2018. godine u 14,15 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 1430 sati i trajat će 45 minuta.

  Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 1430 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti koja je prethodno objavljena na web stranici Grada www.petrinja.hr.

 3. S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, biti će obavljen intervju istog dana s početkom od 1530 sati.

  Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Grada.

 4. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Petrinje.

                                                    

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Igor Karaturović, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr