10.05.2018.
   485
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti - Viši stručni suradnik za poljoprivredu i ruralni razvoj

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/05
URBROJ: 2176/06-08-18-10
Petrinja, 10.05.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši stručni suradnik za poljoprivredu i ruralni razvoj – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

  1. Katarina Herceg - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o poljoprivredi 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 38 bodova,
  2. Milena Babić - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 7, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o poljoprivredi 8, te intervjua 10, odnosno sveukupno 33 boda.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ante Marić, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr