11.05.2018.
   522
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu natječajnog postupka

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 940-01/14-01/07
URBROJ: 2176/06-08/1-18-24
Petrinja, 10. svibnja 2018. godine

 

            PREDMET: Postupak radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (kč.br. 1191/1, k.o. Petrinja, u naravi građevinsko zemljište na adresi u Petrinji, Ulica Josipa Nemeca)

  • obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

Grad Petrinja pokrenuo je postupak kupoprodaje nekretnine dana 29. siječnja 2018. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 940-01/14-01/07, URBROJ: 2176/06-02-18-15.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista, sve dana 31. siječnja 2018. godine.

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da je u predmetnom natječajnom postupku kao najpovoljnija ponuda odabrana ona ponuditeljice Željke Zlonoge koja je u cijelosti udovoljila natječajnim uvjetima te je pravodobno podnesena.

S odabranom ponuditeljicom bit će zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Ante Marić, dipl. ing. agr.

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr