18.05.2018.
   695
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto – Referent za socijalnu skrb – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/12
URBROJ: 2176/06-06-18-12
Petrinja, 18.05.2018. godine


PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto – Referent za socijalnu skrb – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

  1. Seliha Ferenčak - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, Zakona o socijalnoj skrbi 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 36 bodova,
  2. Jolanda Serdar, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 6, upravnog postupka i uredskog poslovanja 6, Zakona o socijalnoj skrbi 8, te intervjua 9, odnosno sveukupno 29 bodova,
  3. Zlatka Lovranić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 5, upravnog postupka i uredskog poslovanja 5, Zakona o socijalnoj skrbi 6, te intervjua 9, odnosno sveukupno 25 bodova,
  4. Ljiljana Vučičević, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 7, upravnog postupka i uredskog poslovanja 3, Zakona o socijalnoj skrbi 5, odnosno sveukupno 15 bodova.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Mr sc. Joso Grahovac

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr