18.05.2018.
   663
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto – Viši stručni suradnik za računovodstvo – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/13
URBROJ: 2176/06-05-18-11

Petrinja, 18.05.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto – Viši stručni suradnik za računovodstvo – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidatkinja je ostvarila sljedeći broj bodova:

Sonja Štefanić - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, Zakona o proračunu 8, te intervjua 10, odnosno sveukupno 35 bodova.

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

Ivana Kordić, dipl.oec.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr