21.06.2018.
   489
NATJEČAJ
Odluka o poništenju javnog natječaja (vježbenik - viši referent za sport)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 112-03/18-01/05
URBROJ: 2176/06-06/1-18-6
Petrinja, 19. lipnja 2018. godine

 

Privremeni pročelnik za društvene djelatnosti, na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/2008, 61/2011 i 4/2018 – dalje u tekstu: Zakon), donosi

 

ODLUKU
o poništenju natječaja

 

Članak 1.

Poništava se natječaj za prijem vježbenika – višeg referenta za šport i tehničku kulturu (KLASA: 112-03/18-01/05, URBROJ: 2176/06-06/1-18-2, od 29. svibnja 2018. godine) objavljen u Narodnim novinama broj 50/2018 - oglasni dio od dana 01. lipnja 2018. godine.

 

Članak 2.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona.

Odluka će se dostaviti kandidatu prijavljenim na natječaj.

 

Članak 3.

Ova odluka će se objaviti u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Grada Petrinje.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                

PRIVREMENI PROČELNIK

Mr.sc. Joso Grahovac

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr