28.08.2018.
   501
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti (Viši stručni suradnik za koordinaciju projekata)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-03/18-01/06
URBROJ: 2176/06-07/1-18-9
Petrinja, 28.08.2018. godine


PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši stručni suradnik za koordinaciju projekata – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti


Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidat je ostvario sljedeći broj bodova:

  1. Dino Žilić - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 7, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, graditeljstvo i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 7, te intervjua 8, odnosno sveukupno 29 bodova.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Vlasta Vuglec, dipl.ing.građ.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr